Правителството стартира нова процедура за купуване на бойни кораби

Държавата е готова да плати 984 млн. лв. с ДДС за два нови плавателни съда, което е със 164 млн. лв. повече от предишния търг

Правителството стартира нова процедура за купуване на бойни кораби

Снимката е илюстративна

Снимка: Pixabay

След като в края на 2017 г. правителството спря процедурата за покупка на нови бойни кораби, днес Министерски съвет взе решение да стартира отново проекта - актуализиран и за повече пари. Кабинетът предлага на Народното събрание да приеме актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“, приет с решение на предишното Народно събрание на 2 юни 2016 г.

Актуализацията на проекта беше извършена във връзка с постигнатия политически консенсус от заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС) на 30 май 2017 г. за ускорена реализация на проектите за модернизация, „План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.“, приет с ПМС № 382/30.12.2015 г. и „Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020“ за поддържане и развитие на отбранителните способности на Военноморските сили, се казва в мотивите към решението за стартиране на нова процедура.

Целта на проекта е придобиването на два многофункционални модулни патрулни кораби, притежаващи способности да участват в широк спектър от морски операции на НАТО и ЕС, които да заменят част от наличните във ВМС кораби руско производство, неподлежащи на модернизация.

Настоящият вариант на актуализиран проект за инвестиционен разход отчита промените настъпили в Закон за ДДС, считано от 1 януари 2017 г., след приемането на проекта за инвестиционен разход от Народното събрание през 2016 г.

Сред основните промени в актуализирания проект за инвестиционен разход е максималната прогнозна стойност на проекта да бъде 984 млн. лв. с ДДС. Разликата от 164 млн. лв., спрямо приетия през 2016 г. от Народното събрание проект за инвестиционен разход, е разпределена за плащане през 2025 и 2026 г.
Добавени са два нови варианта за придобиване:
  1. закупуване на нов отбранителен продукт (модифициран за нуждите на ВМС) или производство по лиценз;
  2. комбинация от разработване на нов продукт и модификация на съществуващ такъв.
Предвижда се многофункционалните модулни патрулни кораба да бъдат окомплектовани с основно въоръжение и корабни изделия и с допълнително въоръжение и корабни изделия (опции).

Дейностите в обхвата на Проект за инвестиционен разход са доставка на два многофункционални модулни патрулни кораба, доставка на първоначален комплект ЗИП и резервни части, обучение на екипажите на двата кораба и интегрирана логистична поддръжка (за период от 3 години).
Коментари: 0