Предимствата на Dynamics 365 Business Central за повишаване на бизнес ефективността

Тим ВИЖЪН България направи най-използвания ERP софтуер в света още по-достъпен за малките и средни фирми

Предимствата на Dynamics 365 Business Central за повишаване на бизнес ефективността
  • Спонсорирана публикация от Тим ВИЖЪН България 

ERP софтуерът отдавна се е наложил като ключов фактор за оптимизиране работата на предприятията, понижаване на техните разходи, увеличаване на продажбите и на клиентската удовлетвореност. А системата Microsoft Dynamics 365 Business Central, която е наследник на Dynamics NAV, днес e сред най-разпространените ERP решения в световен мащаб с над 160 000 използващи го компании. Успех, който се дължи на нейната достъпност и голяма функционалност, способни да повишат значително ефективността на една фирма.

В добавка, българската софтуерна компания Тим ВИЖЪН България направи системата още по-достъпна, предлагайки на нови клиенти – малки и средни фирми - пакет от пет лиценза за ERP софтуера с 20% отстъпка от цената. Кампанията ще продължи до 25 септември 2020 г. и вече е привлякла интереса на десетки български фирми.

Какви са ключовите предимства на Dynamics 365 Business Central?

ERP системата на Microsoft спомага за оптимално управление на времето и средствата в едно предприятие, позволява на екипът му да направи повече в по-кратки срокове. В крайна сметка повишената производителност и понижените разходи водят до по-висока рентабилност и стимулират развитието на бизнеса.

Ето някои от най-важните ползи от Dynamics 365 Business Central:

• Осигурява цялостна информация за функционирането на бизнеса – поглед в реално време към финансовото състояние, по-висока точност при съставяне на прогнози и бюджети.
• Оптимизира управлението на веригата на доставките;
• Помага за по-доброто управление на продажбения процес и повече реализирани сделки;
• Подпомага оптималното управление на проекти в рамките на заложените време и бюджети.

Защо да изберем Dynamics 365 Business Central за своя бизнес?

1. Висока степен на гъвкавост и скалируемост

Системата е изключително гъвкава и отворена за промени и доработки, които позволяват лесно да бъде пригодена към особеностите на всеки тип бизнес. Същевременно разполага с богата функционалност, изградена на модулен принцип, която съдържа всичко необходимо за успешното функциониране на фирми от различни сфери на бизнеса – производство, услуги, търговия и др.

Интерфейсът на системата е лесен за усвояване и използване, като може да бъде модифицирана според ролята на отделните потребители в компанията, за да показва точно това, което е от първостепенна важност за работата на всяко отделно звено.

2. Улеснява работата от всяка място и на всякакви устройства

Dynamics 365 Business Central работи еднакво добре на фирмения сървър (on-premises) или в „облака“ и дава възможност да управлявате бизнеса си от всяко място и по всяко време, а естествената интеграция с всички приложения от екосистемата на Microsoft допълнително подобрява ефективността на работа на всички нива в компанията.

3. Пълен поглед над състоянието на бизнеса

Dynamics 365 Business Central е сърцето на всяка компания и обхваща всички ключови бизнес процеси. Системата акумулира информация за всички операции, протичащи в различните звена и направления на бизнеса и осигурява актуална и достоверна информация за целите на мениджмънта.

Вградените в решението BI (Business Intelligence) модули представят информацията в лесен за възприемане и анализ начин, съкращават времето за реакция и подпомагат вземането на добре мотивирани управленски решения.

4. Вграден изкуствен интелект

Системата разполага с вградени елементи на изкуствен интелект (Artificial Intelligence - AI), които подпомагат бизнес потребителите при работа с решението, за постигане на още по-висока ефективност.

Интелигентният помощник например може да помогне за оптималното управление на складовите запаси като даде индикация за намаляващи нива на наличности и препоръча допълването им с подходящото количество артикули, на база на досегашното потребление и планираните предстоящи поръчки. Системата автоматично изчислява стокови равнища, време до изчерпване и необходимост от следваща поръчка към доставчик.

AI също така може да допринесе за понижаване на разходите за транспорт като даде препоръка за окрупняване на заявките на различни артикули, поръчвани от един и същи доставчик.

5. Гъвкава ценова политика за по-успешни продажби

Dynamics 365 Business Central осигурява нужната на търговските екипи гъвкавост по отношение на формиране на цени и промоции, създаване и разпадане на промоционални пакети от артикули или артикули и рекламни материали. По този начин компаниите могат гъвкаво да адресират различните сегменти потребители, с които работят.

6. Цялостно управление на производството

Dynamics 365 Business Central подпомага цялостното управление на производствения процес, включително производствените поръчки, списъците с материали, планирането на снабдяването и планирането на капацитета. Гъвкавите процеси и интегрираната информация позволяват поемането на точни ангажименти към клиентите, бързата реакция на промени и заявки в последния момент, гъвкавост при реализирането на нови търговски възможности и др.

ERP системата поддържа производствени спецификации, маршрути и различни версии на отделните продукти. Акумулираната информация за реалното и прогнозно търсене позволява прецизното планиране на производството, а също и на необходимото време за изпълнение на поръчките и текущата натовареност на различните машинни и работни центрове.

Повече информация за предлаганата от Тим ВИЖЪН България отстъпка при закупуването на Dynamics 365 Business Central от малки и средни фирми е достъпна на този адрес.

Коментари: 0