Премахват безсрочната категоризация на хижите

Категорията на туристическите обекти вече няма да е безсрочна, а 5-годишна

Премахват безсрочната категоризация на хижите
3671 ~ 2 мин. четене
Категоризацията на хотелите и ресторантите да бъде за срок от пет години, а не както досега безсрочна. За промяната в закона се говори още от 2012 г. Тя вече е записана в проект за нова наредба на Министерството на туризма. Нейното пълно наименование е Наредба за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и редът за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория.
Министерството е определило 14-дневен срок за обществено обсъждане. 

След него постъпилите предложения ще бъдат обсъдени и обобщени, а наредбата ще бъде обнародвана в Държавен вестник, уточниха от министерството.В сега действащата наредба, която трябва да бъде отменена с обнародването на новата, е предвидено категоризацията да се извършва от агенцията по туризъм, чийто председател дава категорията и може да я понижи или отнеме. В проекта тази власт се дава в ръцете на министъра на туризма, а в сегашното правителство това е Николина Ангелкова.

Пререгистрацията на туристическите обекти и преминаването от безсрочна към срочна категория ще става поетапно, съгласно заложения план за подновяване на категорията в Закона за туризма. В неговите преходни и заключителни разпоредби е разписано, че подновяването на категорията е извършено през 2014 г. за категоризираните през 2004 е 2005 г., тази година се подновяват категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г., през 2016 г. са категоризираните през 2008 и 2009 г. 

Предвидено е подновяването на категоризацията да приключи през 2019 г.За некатегоризиран обект, в който се предоставят туристически услуги, законът предвижда санкция от 1000 до 10 000 лв. При предоставяне на услуги, които не съответстват на изискванията за определената категория на обекта, размерът на санкциите е от 1000 до 3000 лв.
Коментари: 0