Приеха окончателно Закона за извънредното положение

След повече от 13 часа дебати и спорове

Приеха окончателно Закона за извънредното положение

Снимка: Economic.bg/Архив

След повече от 13 часа дебати и спорове, депутатите приеха окончателно на второ четене Закона за извънредното положение късно в петък вечер. 

От Закон за мерките по време на извънредното положение той бе официално преименуван на Закон за действията по време на извънредното положение, обявено на 13 март 2020 г. с решение на Народното събрание, предава агенция “Фокус”. 

Какво приеха депутатите: 
 • Армията ще може да се включи в прилагането на мерките срещу разпространението на епидемията от коронавирус. Предложението бе прието между двете четения на  Закона. Според него военните получават право да проверяват документи за самоличност и да спират гражданите до идването на органите на МВР. 
 • Удължават се сроковете за подаване на данъчни декларации и годишни финансови отчети.
 • Парламентът оправомощи работодателите да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работниците без тяхното съгласие. 
 • Удължава се от 10 на 20 дни срокът за плащане на битови сметки за ток. 
 • Фирми, засегнати от извънредното положение, ще могат да получат от държавата субсидия за 60% от заплатите на работници за срок от 3 месеца с цел те да не бъдат съкратени. 
 • Предвиждат се глоба до 10 хиляди лева и затвор до 3 години при спекулативно завишаване на цени. 
 • Спират се процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства.  
 • Забранява се паралелният износ на лекарствени продукти. При нарушение лицето се наказва с глоба в размер на 10 000 лв. и имуществена санкция в размер на 50 000 лв. При повторно извършване на същото нарушение – глобата е в размер на 100 000 лв. 
 • Спират се публичните продани, ограничават се нотариалните производства, като депутатите определиха и в кои случаи не се налага запор на банкови сметки. 
 • Спират се всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частни съдебни изпълнители. С отмяна на извънредното положение ще се насрочват наново, като не се дължат нови такси и разноски.  
 • Разпоредбите предвиждат да не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземане на трудови възнаграждения. 
 • Народните представители решиха да се ограничават нотариалните производства до неотложни такива при спазване на здравно-хигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители на съответния район.  
 • Законът за обществените поръчки няма да се прилага при възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични отпадъци. 
Коментари: 0