\"Природата в опасност\" събра над половин милион гласа

Заедно, всички те изпратиха ясно послание до европейските лидери

\
3980 ~ 1 мин. четене
Автор: Александра Сотирова

Повече от половин милион души, сред които и много българи, призоваха Европейската комисия да спаси екодирективите, свързани със защита на природата в обществена консултация – брой, далеч по-голям от всеки друг, достигнат в историята на ЕС, коментират от организацията.

През месец май много природозащитни организации, сред които WWF и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) стартираха кампанията „Природата в опасност”. Тя бе в отговор на предложението на Европейската комисия за преценка, дали настоящите закони, касаещи природата, трябва да бъдат променени. Кампанията настоява и за по-добро прилагане на съществуващите правила, установени в Директивите за птиците и за местообитанията.

Заедно с почти половин милион европейски граждани, над 120 природозащитни неправителствени организации изпратиха ясно послание на европейските лидери: директивите не трябва да бъдат подменяни. Те защитават над 1000 ключови вида и над 27 000 природни зони в Европа. На тях се дължи спасяването на знакови видове за континента, в резултат на това днес ЕС е дом на най-голямата мрежа от защитени територии в света.

Паралелно с общественото допитване, което приключи в края на юли, Комисията се консултира с широк кръг от заинтересовани страни, включително национални органи, ползватели на земеделски земи, бизнеса и неправителствени екологични организации. По-голямата част от тях подкрепят директивите и насочват вниманието към необходимостта от по-доброто им прилагане и изпълнение и към нуждата от по-добро финансиране за природозащитни дейности.

Официалният анализ на консултацията ще бъде публикуван през есента на 2015 г. Окончателно решение относно бъдещето на природозащитните закони се очаква до юни 2016.

Подкрепи Economic.bg