\"Природата в опасност\" събра над половин милион гласа

Заедно, всички те изпратиха ясно послание до европейските лидери

\
Автор: Александра Сотирова

Повече от половин милион души, сред които и много българи, призоваха Европейската комисия да спаси екодирективите, свързани със защита на природата в обществена консултация – брой, далеч по-голям от всеки друг, достигнат в историята на ЕС, коментират от организацията.

През месец май много природозащитни организации, сред които WWF и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) стартираха кампанията „Природата в опасност”. Тя бе в отговор на предложението на Европейската комисия за преценка, дали настоящите закони, касаещи природата, трябва да бъдат променени. Кампанията настоява и за по-добро прилагане на съществуващите правила, установени в Директивите за птиците и за местообитанията.

Заедно с почти половин милион европейски граждани, над 120 природозащитни неправителствени организации изпратиха ясно послание на европейските лидери: директивите не трябва да бъдат подменяни. Те защитават над 1000 ключови вида и над 27 000 природни зони в Европа. На тях се дължи спасяването на знакови видове за континента, в резултат на това днес ЕС е дом на най-голямата мрежа от защитени територии в света.

Паралелно с общественото допитване, което приключи в края на юли, Комисията се консултира с широк кръг от заинтересовани страни, включително национални органи, ползватели на земеделски земи, бизнеса и неправителствени екологични организации. По-голямата част от тях подкрепят директивите и насочват вниманието към необходимостта от по-доброто им прилагане и изпълнение и към нуждата от по-добро финансиране за природозащитни дейности.

Официалният анализ на консултацията ще бъде публикуван през есента на 2015 г. Окончателно решение относно бъдещето на природозащитните закони се очаква до юни 2016.

Коментари: 0