Красотата на Алдомировското блато

Тази туристическа забележителност е дом на множество видове редки птици и растения

Красотата на Алдомировското блато
5392 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова
Алдомировското блато се намира на 5 км северозападно от Сливница, в близост до международния път Е80. Блатото е с карстов характер, а големината му е 129,4 хектара. 


Обявено е за защитена местност през 1989 г. и е част от Защитена зона "Драгоман" от Натура 2000.На територията му могат да се срещнат редки видове водолюбиви птици и растителните асоциации на 40 вида висши растения. 


В Алдомировското блато гнездят или пребивават множество птици, сред които бойник, голям гмурец, черноврат гмурец, дъждосвирец, бял щъркел, патица, крещалец, малка чайка, крайбрежен бекас, малка бяла чапла, орел змияр и други. 


В близкото минало блатото е предпочитан обект за любителите на риболов поради изключителните екземпляри щука, бял амур и шаран.
В района на Алдомировското блато са разположени местностите Мека црев и Три уши, където през ноември 1885 г. се водят кървави сражения от Сръбско-българската война. 


В непосредствена близост е разположен военен полигон "Сливница". На територията на защитената местност има и находище за шахматовидна ведрица и ниска теменуга. 


За ЗМ Алдомировско блато има създаден филм, наречен "Природата на община Сливница".
Подкрепи Economic.bg