Проблемните фирмени кредити се увеличиха рязко през януари

Последно толкова висок дял от общите фирмени кредити се наблюдава преди почти година

Проблемните фирмени кредити се увеличиха рязко през януари

Снимка: Pixabay

Антония Симова Автор: Антония Симова

Лошите и преструктурирани фирмени кредити нарастват значително през януари, показва паричната статистика на БНБ. Необслужваните между 90 и 180 дни, както и предоговорени заеми за компаниите (без овърдрафт) са се увеличили както номинално (със 770 млн. лв.), така и като дял от общото фирмено кредитиране (до 15.2%). Това на практика е преобръщане на положителната тенденция, наблюдавана последните 12 месеца, през които делът на проблемните заеми за бизнеса намаляваше постоянно.

Според финансов експерт, с когото Economic.bg се свърза, скокът по това перо за месец януари се дължи предимно на преструктурираните кредити, за които банките вярват, че все пак ще получат вземанията си в някакъв момент.

"Това се доказва и със справка в допълнителните показатели към аналитичната отчетност на БНБ. Там особена промяна в провизиите на банките, които те правят срещу лоши и несъбираеми кредити, не се наблюдава. Там от декември спрямо януари има много малък ръст - около 31 млн. От това може да отчетем, че в обема на лошите кредити няма съществен ръст, а само в този на преструктурираните", допълва още експертът.

Според него причините за увеличението на преструктурираните кредити са индивидуални и може да засягат отделни сектори. 

Успоредно с нарастването на лошите и преструктурирани заеми се увеличава и общото кредитиране, движено от ниските лихви и сериозната ликвидност у банковата система, макар и с по-бавни темпове спрямо по-голямата част от месеците през 2019 г. Общата стойност на кредитите за нефинансовите предприятия нараства през с 0.21% (73 млн. лв.) през януари до общо 34.7 млрд. лв. През декември бе наблюдаван спад с повече от 0.6% (222 млн. лв.).

Като цяло кредитирането (както за бизнеса, така и за домакинствата) нараства с 0.29% през януари до близо 63 млрд. лв. Заради значителния скок при проблемните фирмени заеми (с 3.4 пр. пункта през януари спрямо декември 2019 г.) общият дял на лошите и преструктурирани кредити надхвърля 11%. Тази граница се преминава за първи път след август 2019 г., но тогава тенденцията беше низходяща.

Рекордно ниските лихви по жилищните кредити стимулират закупуването на услугата и през януари стойностният обем на този тип заеми се увеличава с 0.6% спрямо декември (62 млн. лв.). Ипотечните кредити достигат обща стойност от 10.833 млрд. лв. Лошите и преструктурирани жилищни кредити достигнаха дял от 6.16%, като месечното увеличение е с 40 млн. лв.

Ръст се наблюдава и при потребителските кредити - с 0.7% до 11.408 млрд. лв. през януари. Лошите и преструктурирани потребителски кредити са в размер на 667 млн. лв. през януари, което е дял от 8.17%.

Успоредно с това депозитите на бизнеса намаляват през януари спрямо предходния месец, докато тези за домакинствата за пореден месец се увеличават въпреки близките до 0% лихви, растящите такси и инфлация.

Фирмите свиват обема на влоговете си през първия месец на 2020 г. с 2.7%, което е най-голямото им понижение от ноември 2018 г., а домакинствата увеличават обема на депозитите си в банките с 0.21% през първия месец на годината. Паричната статистика на БНБ показва, че към края на януари стойността на натрупаните в банките влогове за бизнеса и домакинствата е достигнала 84.1 млрд. лв.

Коментари: 0