Производителността на труда се увеличава с 1,2%

Заетите лица в икономиката са близо 3,65 млн., отчитат от НСИ

Производителността на труда се увеличава с 1,2%
БВП на един зает се увеличава с 1.2% през третото тримесечие на 2014 година в сравнение със същия период на предходната година. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт.

През периода заетите лица в икономиката са близо 3,65 млн. Общият брой отработени часове е 1,46 млрд. Структурата на заетостта по икономически дейности през третото тримесечие на 2013 и 2014 г. показва увеличение на относителния дял на заетите в сектора на услугите.

На едно заето лице се падат 6 260.1 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 15.58 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност средно на един зает през третото тримесечие на 2014 г. реално намалява с 0.2% и с 0.1% за един отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2014 г. равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор - 6 095.4 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 14.6 лв. за един отработен човекочас.

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 5 573.6 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 14.0 лв. от текущия обем на показателя.

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2 011.8 лв. БДС на един зает и 5.1 лв. за един отработен човекочас.
Коментари: 0