20% ръст на пътуванията в чужбина през октомври

Българите са предпочели Италия и Испания за почивка

20% ръст на пътуванията в чужбина през октомври
3701 ~ 2 мин. четене
Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2016 г. са 404.0 хил., или с 20.4% над регистрираните през октомври 2015 година. 

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Италия - с 51.3%, Обединеното кралство - с 50.1%, бившата югославска република Македония - с 37.4%, Сърбия - с 32.6%, Германия - с 32.3%, Австрия - с 24.0%, Франция - с 15.7%, Румъния - с 10.5%, Турция - с 9.6%, Гърция - с 5.3%, и други. 

Същевременно намаляват пътуванията към САЩ - с 12.1%, Унгария - със 7.5%, Израел - с 6.4%, и други, сочат данните на НСИ.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през октомври 2016 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 48.7%, следвани от пътуванията със служебна цел - 26.7%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 24.6%. 

В сравнение с октомври 2015 г. e регистрирано увеличение при пътуванията с други цели - с 35.3%, и със служебна цел - с 20.8%, докато тези с цел почивка и екскурзия намаляват с 1.3%. 

През октомври 2016 г. с други цели са били 68.4% от пътуванията към Турция. Пътуванията със служебна цел към Нидерландия са 50.0%, а тези към Италия и Испания с цел почивка и екскурзия са съответно 50.7 и 41.1% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

През октомври 2016 г. посещенията на чужденци в България са 678.6 хил., или със 17.6% повече в сравнение с октомври 2015 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 22.9%, с цел почивка и екскурзия - с 18.7%, и с други цели - с 14.9%.

От общия брой чужденци, посетили България през октомври 2016 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 57.1%, или с 25.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от почти всички наблюдавани страни: от Полша - с 55.4%, Румъния - с 29.2%, Германия - с 26.1%, Обединеното кралство - с 24.2%, Белгия - с 20.6%, Франция - с 20.2%, Гърция - с 18.5%, Чешката република - със 17.6%, Австрия - с 14.1%, Италия - с 10.2%, и други. Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” - с 6.9%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна - с 15.0%. 

През октомври 2016 г. преобладава делът на посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 46.8%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 35.7%, и със служебна цел - 17.5%. Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 89.7% от всички посещения на граждани от Израел и 86.3% - от бившата югославска република Македония. Служебните пътувания са 58.6% от всички посещения на граждани от Полша и 55.5% - от Италия, а с други цели са 76.4% от посещенията на граждани от Румъния и 59.3% - от Гърция
Подкрепи Economic.bg