Ръст в промишлеността от 1,3% спрямо предходната година

Намалява производството на тютюневи изделия и облекло

Ръст в промишлеността от 1,3% спрямо предходната година

Снимка: БГНЕС

220 ~ 1 мин. четене
Автор: Ивайла Раденкова

Индексът на промишленото производство нараства с 0,2% в сравнение с март 2015 г. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за месец април.

През шестият месец на 2015 г. е регистриран ръст от 1,5%  на промишленото производство спрямо съответния месец на предходната година.

Добивната промишленост през април нараства с 3,1% спрямо предходния месец, както и производството и разпределението на електрическа, топлоенергия и газ (с 2,6%).

Отдруга страна в преработващата промишленост е отбелязан спад с 1 процент, като най-сериозен е в произвоството на превозни средства, без автомобили – с 10.6%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 10,3%, производството на хартия и картон – с 10,1%. Производството на тютюневи изделия също намалява с 6,1%.

Производството на мебели нараства с 9,1% спрямо предходния месец, както и производството на основни метали (10,8%).

На годишна база се наблюдава ръст в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия – с 6,8% и в преработващата промишленост от 0.3%.

По календарно изгладени данни производството на автомобили расте като отчита 16.9 процента. Компютърната и комуникационни техника също – с 12,8%. Намалява производството на превозни средства (без автомобили) с 22,5%, производството на тютюневи изделия с близо 12% и производството на облекло – 9,6%.

Подкрепи Economic.bg