3% ръст в промишленото производство за януари

Месечното нарастване е 0,8 на сто

3% ръст в промишленото производство за януари
192 ~ 2 мин. четене
По предварителни данни, през януари 2016 г. индексът на промишленото производство , изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0.8% в сравнение с декември 2015 година. През януари 2016 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 3.0% спрямо съответния месец на 2015 година, показват данните на НСИ, публикувани днес.

Месечни изменения 

През януари 2016 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.1%, и в добивната промишленост - с 2.7%, докато в преработващата промишленост е отчетено намаление - с 0.3%. 

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7.1%, производството на превозни средства, без автомобили - с 5.6%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 4.6%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 3.9%. 

Ръст е регистриран при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 22.2%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 19.2%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 11.6%, производството на напитки - с 9.9%. 

Годишни изменения

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 8.4%, и в преработващата промишленост - с 5.2%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.8%. 

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 49.3%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 25.4%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 18.6%, производството на напитки - с 10.0%. 

Намаление е отчетено при: производството на превозни средства, без автомобили - с 22.8%, производството на основни метали - със 17.4%, обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 8.7%, производството на химични продукти - с 6.7%.
Подкрепи Economic.bg