Расте броят на хотелите, които планират временно затваряне

В същото време все по-малко от тях са били склонни да намалят цените през най-активния летен месец

Расте броят на хотелите, които планират временно затваряне

Снимка: Unsplash

В края на летния сезон расте броят на хотелите в България, които планират временно да преустановят дейността си. В същото време все по-малко от тях смятат да направят отстъпки в цената, става ясно от данни на Националния статистически институт (НСИ) за дейността на местата за настаняване в условията на епидемична обстановка.

От проведеното анкетно проучване сред местата за настаняване от НСИ, става ясно, че през месец август 23% от анкетираните са заявили, че планират временно да преустановят дейността си. Това е значително увеличение спрямо началото на сезона, месец юни, когато този процент е бил 12.9%.

Процентът на хотелите, които смятат да затворят за постоянно остава относително висок. През изминалия месец 4.2 на сто от анкетираните собственици на места за настаняване са съобщили за такова намерение. Спрямо юли няма промяна, докато през месец юни 3.8% от хотелиерите са обявили, че смятат да прекратят дейността си.

В същото време обаче се наблюдава тенденция към намаляване на процента хотелиери, които смятат да намалят цените на предлаганите от тях услуги. Ако в началото на лятото, през юни, 70.8% са смятали да предлагат на по-ниски цени пакетните услуги и 53.1% от хотелите на самите нощувки, то през август този процент се стопява на 63.2 за цената на пакет и едва 49.3% от хотелите казват, че имат намерение да намалят цените на нощувките.

През август 51.7% от анкетираните запазват мнението си да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 63.2% имат намерение да намалят цената на пакет услуги, а 49.3% - на нощувката.

По отношение на наетия персонал през последния месец анкетата регистрира намаление на ръководителите, предприели основните мерки: „намаляване на възнагражденията на персонала“, „освобождаване/съкращаване“, „платен отпуск“, „неплатен отпуск“, „дистанционна форма на работа“ и „преминаване на непълно работно време“.

Същевременно местата за настаняване, които са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите се увеличават с 4.7 пункта. В краткосрочен план (1 месец) 57.4% от анкетираните предвиждат да запазят персонала си, а 38.4% от тях очакват да увеличат заетите в местата си за настаняване.

През август 39% от управителите отчитат, че няма промяна в приходите от дейността им спрямо предходния месец, докато 34.8% посочват, че са се увеличили.

Коментари: 0