Реформата в администрацията е струвала 345 млн. лв. евросредства

Това показват отчетите на ОПАК и ОПТП

Реформата в администрацията е струвала 345 млн. лв. евросредства

Институцииите са усвоили над 345 млн. лв. в подобряването на капацитета си по време на предишния програмен период 2007 – 2013 г. чрез реализацията на 1450 проекти. Това става ясно от окончателният доклад на оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), представен на последното заседание на Комитета за наблюдение на новата оперативна програма „Добро управление“.

Разплатените средства са над бюджета на програмата – 101.4%, от които 85% са предоставени от Европейския социален фонд, а останалите са съфинансиране. По ОПАК се реализират основно проекти за модернизация на администрацията на национално, областно и общинско ниво.

По Оперативна програма „Техническа помощ“ (ОПТП), която предоставя подкрепа за управление и контрол на структурните инструменти в България, са изпълнени 117 проекта на стойност близо 107 млн. лв., от които 91 млн. лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.

Според отчета на ОПТП със средствата е изградена мрежа от 28 областни информационни центъра в цялата страна, информационна система за управление и наблюдение на проекти (ИСУН) и е популяризирана общата кохезионна политика на ЕС.

Коментари: 0