Регламентират правилата за командировки в ЕС

Българските служители ще имат по-добра защита

Регламентират правилата за командировки в ЕС

Условията на труд за командировани служители в страни от Европейския съюз ще бъдат по-добре регламентирани с нова наредба за изискванията на европейски директиви, които определят условията и реда за командироване и изпращане на работници в рамките на предоставените услуги, съобщиха от правителствената пресслужба. 

В наредбата се определят условията на труд, които не могат да бъдат по-неблагоприятни за работниците от условията, установени в приемащата държава и се отнасят до работното време, почивки, отпуски, възнаграждения (включително за извънреден труд), безопасност и здраве при работа и др. 

Служителите ще имат такива условия на труд в друга държава-членка на ЕС, в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Швейцария, каквито и в собствената си държава. 

Регламентират се и правилата за командироването или изпращане на служители от тези страни у нас.

Наредбата няма да се прилага спрямо предприятия от търговския флот по отношение на моряците. 

Коментари: 0