Ресторантьорите са внесли 60% по-малко ДДС през летния сезон

За двата най-активни летни месеци ДДС от сектора е намалял с 22 млн. лв.

Ресторантьорите са внесли 60% по-малко ДДС през летния сезон

Снимка: Unsplash

Антония Симова Автор: Антония Симова

Ресторантьорите са внесли в държавната хазна с близо 60% по-малко средства по линия на данък добавена стойност през юли и август спрямо същия период на миналата година. Номинално спадът е с приблизително 22 млн. лв. спрямо 2019 г., като това обаче се отнася за двата най-активни летни месеци в годината. Това показва справка на финансовото министерство и е предоставена след депутатски въпрос от страна на БСП.

Отчетът обхваща двата месеца, тъй като от началото на месец юли влезе в сила първото намаление на ДДС ставката за сектора – тази върху храната, приготвяна и сервирана в ресторантите, и върху кетъринга, а през август – и върху слабоалкохолните напитки – бирата и виното в заведенията. И при двете промени данък добавена стойност бе намален с 55%.

Период юли 2019 г. август 2019 г. юли 2020 г. август 2020 г.
Код по КИД-2008 Деклариран ДДС за внасяне (лв.)
56.10 12 458 450 14 410 104 4 792 919 5 440385
56.21 77 947 81 126 33 178 32 062
56.29 1 287 343 1 281 988 866 516 897 559
56.30 3 564 774 4 114 322 1 732 616 2 044 479
Общо 17 388 513 19 887 540 7 425 229 8 414 485

Спад в декларирането на ДДС има и в четирите икономически дейности в сектора на ресторантьорството – „Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване“, „Приготвяне и доставяне на храна по конкретен повод“, „Други дейности по приготвяне и доставяне на храна“ и „Дейност на питейни заведения“.

От данните е видно, че размерът на внесения от ресторантите и заведенията за бързо хранене косвен данък е по-малко от 16 млн. лв., което е намаление с 62% за първите два месеца от старта на данъчните промени в сектора.

Потребителският данък, който внасят българските кетъринг фирми, намалява най-малко номинално, но причината за това е, че секторът е и най-малкият като обем сред четирите. Номинално спадът се равнява на малко под 100 хил. лв., но процентно - с 59%.

Размерът на декларирания косвен данък намалява и при фирмите, чиято основна икономическа дейност е свързана само с доставката на храна за вкъщи. Процентният спад там е най-малък – с 31%, но следва да се отбележи, че за този сектор данъчната ставка не бе намалявана.

Срив в приходите от ДДС има и в сектора на питейните заведения, в които влизат баровете и нощните клубове. За двата летни месеца те са внесли с 4 млн. лв. по-малко, което е над 50% спад. Този тип заведения обаче могат да се възползват само от намалението на ставката за алкохол, като бира и вино, и то едва от 11 август, когато данъчните промени в бяха обнародвани в Държавен вестник.

Спадът в размера на ДДС за внасяне до голяма степен се дължи и на отлива на клиенти – както в ресторантите, така и в нощните клубове заради епидемичната обстановка в страната и факта, че тези бизнеси бяха изцяло затворени в началото на пандемията, което остави у обществото усещане, че те са едни от най-опасните за заразяване с коронавирус.

Намаленията на ставката на ДДС са временни и засега следва да продължат до края на 2021 г. Колко се очаква да бъде ощетен бюджета до края на следващата година от това обаче не става много ясно, като на този въпрос от страна на Economic.bg финансовото министерство не може да даде информация с аргумента, че оценка на въздействието се изготвя от вносителите на даден законопроект, а в случая вносителите бяха депутати.

Коментари: 0