ВАС отмени решението на правителството да се строи в парк „Пирин“

Според решението строителството на нови ски писти и инфраструктура към тях противоречи на режима на територията

ВАС отмени решението на правителството да се строи в парк „Пирин“

Снимка: Economic

Върховният административен съд (ВАС) отмени на първа инстанция промените в плана за управление на Национален парк „Пирин”. Те бяха одобрени от Министерския съвет, по настояване на екоминистъра Нено Димов, в края на 2017 г. С това свое решение правителството даде зелена светлина за строителството на писти и нови лифтове в зоната за туризъм.

В решението на ВАС се казва, че строителството на нови ски писти и прилежащата към тях инфраструктура противоречи на режима на територията по чл. 21 на Закона за защитените територии.

В него се посочва още, че преди промените в плана за парка да бъдат приети от Министерски съвет през декември 2017 г., те е трябвало да бъдат подложени на процедурите по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, каквито обаче не са били направени. Това се налага, защото те засягат защитени зони и трябва да се приложи европейската Директива за екологична оценка.

Строителството на водохващания без посочване, че са само за питейни нужди, противоречи на режима на територията, определен от чл. 21 от Закона за защитените територии, се казва още в позицията на ВАС.

Промените в плана за управление на Национален парк „Пирин” бяха причината за многохилядните протести на граждани от цялата страна през тази зима.  

Делото беше заведено от представители на коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България".

Правителството може да обжалва на втора инстанция това решение на съда в 14-дневен срок.
 
Това е второто дело тази година, което коалицията „За да остане природа в България" печели в защита на Национален парк „Пирин”. През април 2018 г. Върховният съд отмени решение на министъра на околната среда и водите Нено Димов от март 2017 г. актуализацията на плана за управление на Национален парк Пирин да не се подлага на екологична оценка и оценка за степента на въздействие върху защитените зони от Натура 2000, съвпадащи с границите на парка. Промените във въпросната актуализация предвиждат 12,5 пъти повече застрояване спрямо първоначалния план за управление и сечи върху 60% от територията на националния парк. Делото ще се гледа на втора инстанция през септември 2018 г

Коментари: 0