Регулатор без глава и мандат

Останалите членове на КРС пък са там без да им е гласуван нов мандат

Регулатор без глава и мандат
Автор: Цветан Петров

От години институциите в България страдат от ниско обществено доверие. Методите им на работа често будят съмнение, а резултатите от действията им или бездействията им често са силно критикувани и имат негативно отражение върху обществената среда. Липсата на достатъчно доверие в институциите се поражда и заради честото пренебрегване на законите, по които работят и използването на различни вратички за това.

Такъв е случаят с мандатността на членовете на различи комисии. Назад във времето помним как управляващите уволняват членове на уж независими органи много преди да им е изтекъл мандата. Помним и случаи, в които управляващите отказват да стартират законово регламентираните процедури за смяна на членове на регулатори с изтекъл мандат.

Точно такъв е случаят с Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Трима от четиримата членове на регулатора са с изтекъл мандат преди три години, но все още изпълняват своите функции. Законодателят е поставил "вратичка" в Закона за електронните съобщения, която дава право на членовете да си стоят, докато Народното събрание не реши да започне законово установената процедура и да избере нови членове. Така членовете на КРС вместо 5-годишен мандат досега са изкарали 8-годишен. Ако ги преизберат, ще имат право на още 5, които очевидно могат да станат неопределен брой.

Всъщност КРС е без председател, като в случая вината е на Министерския съвет, който по закон избира и освобождава човека на тази длъжност. В края на 2017 г. правителството реши от 15 януари тази година регулаторът да бъде оглавен от дотогавашния председател на Държавна агенция „Електронно управление“ Росен Желязков. Причината беше, че на предишния ръководител на КРС Веселин Божков му изтече тогава вторият, и последен, 5-годишен мандат. В средата на септември обаче Желязков бе призован по спешност да заеме поста на Ивайло Московски като министър на транспорта и от 20 септември КРС е без "глава".

Според Закона за електронните съобщения председателят на Комисията за регулиране на съобщенията се назначава и освобождава с решение на Министерския съвет, като мандатът му е 5-годишен. Зам.-председателят пък се назначава от Народното събрание, което назнача и двама от членовете на комисията. Третият редови член се назначава от президента и всъщност Андреана Атанасова е единствената с редовен мандат, тъй като президентът Росен Плевнелиев я предложи през 2014 г.

Така издаването, промяната, прехвърлянето, прекратяването и отнемането на разрешения за ползването на различните радиочестоти, както и представляването на България в международните органи в областта на електронните съобщения, е отговорност на "обезглавена" институция чиито членове са без редовен мандат.

Коментари: 0