Съветът на ЕС одобри правилата за чуждите инвестиции

Европейският съюз иска да защитава по-добре стратегическите си активи

Съветът на ЕС одобри правилата за чуждите инвестиции
Европейският съюз скоро ще разполага с набор от нови правила за по-добър контрол на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), идващи от трети страни. Днес Съветът прие регламент за създаване на рамка за преглед на ПЧИ в ЕС, като се изтъква, че основните търговски партньори извън Блока вече разполагат с такива.

„ЕС е и ще остане едно от най-отворените места в света за инвестиции. Новите правила за проверка на инвестициите ще гарантират, че отвореността върви ръка за ръка с разумната защита на нашите стратегически активи“, коментира Стефан-Раду Опреа, министър на  търговията, предприемачеството и бизнес средата на Румъния и председател на Съвета.

Новите правила за проверка на преките чуждестранни инвестиции ще създадат механизъм за сътрудничество, при който държавите членки и Комисията ще могат да обменят информация и да засягат конкретни проблеми. Въпреки това държавите членки ще запазят правото си да преразглеждат и потенциално да блокират преките чуждестранни инвестиции от съображения за сигурност и обществен ред. Решението за създаване и поддържане на национални механизми за скрийинг също ще остане в ръцете на отделните държави членки.

На Комисията ще бъде позволено да издава становища в случаи, засягащи няколко държави членки, или когато една инвестиция може да повлияе на проект или програма, представляваща интерес за целия ЕС като „Хоризонт 2020“ или „Галилео“.

Регламентът ще бъде публикуван на 21 март 2019 г. Новите правила ще влязат в сила двадесет дни по-късно и ще се прилагат 18 месеца по-късно.
Коментари: 0