Северозападният регион отново е най-бедният в ЕС

БВП на човек от населението е едва 29% от средното за ЕС ниво

Северозападният регион отново е най-бедният в ЕС
И през 2015 г. Северозападният регион в България е най-бедният в целия Европейски съюз. Данните на Евростат показват, че брутният вътрешен продукт (БВП), създаван от всеки човек в този регион, е едва 29% от средния за ЕС. Северозападът е на последно място в тази класация, откакто България е член на Съюза, защото просто преди това не са се правили сравнения.

Данните на Евростат показват още, че Северозападният регион съвсем не е единственият проблемен. Всъщност, в дъното на класацията са пет от общо шест региона. Единствено Югозападният не присъства в дъното на таблицата, тъй като там се намира София-град, единствената община, която поне малко се приближава до стандарта на живот в ЕС.

Другите държави от ЕС, чиито региони са сред 20-те най-бедни, са Румъния, Гърция, Унгария и Полша. Има и един регион във Франция.

Точно на другия полюс е Централен Лондон, където БВП на глава от населението се равнява на 580% от средния за ЕС. Там влиза Лондонското сити, което все още е финансовият център на Европа. След това се нарежда данъчният рай Люксембург с 264% от средния за ЕС и Хамбург и Брюксел съответно с 20 и 205%.
Коментари: 0