Ще стигнем момента, когато хората ще започнат да се връщат в България

България е пълна с възможности, а единственото ограничение на страната като цяло е, че не е по-голяма

Ще стигнем момента, когато хората ще започнат да се връщат в България
Автор: Цветан Петров
За текущото състояние и за бъдещето на българския пазар на труда, както и за проблемите и предизвикателствата пред „Нестле България” разговаряхме с изпълнителния директор на компанията Емануел Артур. „Нестле България” за 15-та поредна година си партнира с българската компания JobTiger в организирането на най-големия кариерен форум в България „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“.  Форумът стартира на 13 март в София и ще продължи до 4 април на общо осем последователни локации - Варна, Русе, Велико Търново, Габрово, Свищов, Бургас и Пловдив.

Г-н Артур, повечето компании в България се оплакват от липса на квалифицирана работна ръка, а напоследък липсва и неквалифицирана. „Нестле България” сблъсква ли се с този проблем?

- Безработицата в България се понижава много бързо, затова да – има известно напрежение колко хора могат да се намерят на пазара на труда. Конкретно в София, където е фабриката ни, ние изпитваме известно затруднение да намерим служители. Не става дума за работни места, задължително изискващи висока квалификация, но също и за длъжностите за висококвалифицирани кадри понякога виждаме разлика между хората, които намираме, и изискванията, които имаме. Именно затова инвестираме значителна част от нашите време, пари и енергия да развиваме служителите си да са по-добри в работата си.

- Как се стигна според Вас до тази ситуация и къде трябва да се търси решението ѝ?

- На първо място трябва да се каже, че динамиката на пазара на труда е добра – има все по-малко и по-малко безработни хора, което е добрата част от уравнението. По-малко добрата част е фактът, че няма достатъчно образователни специалности, които са насочени директно към излизане на пазара на труда и именно затова „Нестле България“ сътрудничи в образователни проекти - взимаме много стажанти, за да можем да обучаваме хора, докато те учат в университета, защото така ги правим по-адаптирани.

- Освен чрез партньорството си в организацията на този форум, чрез какви други инициативи компанията насърчава развитието на българския пазар на труда?

- Този форум е много важен за нас, това е 15-тата година, през която си партнираме с JobTiger в организирането на този форум – той е добър начин да свържем компаниите, търсещи служители, с хората, търсещи работа. В допълнение към това обаче ние сътрудничим в програмата за професионално образование „Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“ (ДОМИНО) и заедно работим да взимаме хора в нашата компания, които да се занимават с електромеханиката. Това също е един от ключовите проекти за нас. Той е част от широкия спектър на програмата „Нестле се нуждае от младите хора“, за която вече имаме награди, но конкретно в България по тази програма през последните 3 години сме наели 330 млади хора под определена възраст, на които сме предоставили или работно място, или стаж. Ангажирани сме да наемем още 200 през следващите 3 години. Това са нашите ходове за развитието на компанията и на българския пазар на труда. Понякога стажантите остават в „Нестле“, понякога биват обучавани от нас и отиват в някоя друга компания.

- Какви стажове предлага „Нестле” в България и има ли възможност младите българи да стажуват в някоя от другите държави, в които компанията работи?

- Стажуването при нас може да е за много различни дейности – може да е в индустриалното производство, във фабриката, може да е в правния или маркетинговия ни отдел, може да е за всеки пост, който имаме в нашата компания. Това е много ценно за хората, много интересно за тях, защото ние сме една от по-комплексните компании в България и можем да предложим много различни работни места. Нашите стажанти не могат да ходят да се обучават в други държави, поне не и като стажанти, защото имаме сходни стажантски програми в другите страни, включително и в Западна Европа, където обикновено взимаме местни хора за обучение. Въпреки това хората, които взимаме, когато станат наши служители, разбира се, предвид факта, че Nestle е голяма международна компания, те могат да се прехвърлят от една държава в друга и да се развиват в нея. Това не важи за всички, но възможности има.

- Какъв е Вашият съвет към младите хора, търсещи работа в България? Защо трябва да останат и да се развиват в България?

Аз лично съм в България от година и половина и смятам, че страната е пълна с възможности. Има тенденция хората да напускат страната, но смятам, че в един момент този процес ще тръгне наобратно, защото възможностите стават все повече, отколкото на много други места в Европа. Равнището на безработица сред младите хора тук е много по-ниско, отколкото в много други европейски държави и това е възможност. Затова за хората, които искат да развиват страната си и за които смятам, че трябва да го искат, защото страната е пълна с потенциал, е добре да останат тук.

- Какви конкретни проблеми и предизвикателства, различни от липсата на квалифицирани кадри, стоят в момента пред „Нестле България” и как работите за решаването им?

Честно казано, не се сблъскваме с много проблеми и предизвикателства – правната среда в страната е добра, ръстът на брутния вътрешен продукт е добър, както казах, безработицата намалява, инфлацията е ниска. Без да го смятаме за проблем, нашата цялостна цел винаги е клиентите ни да са по-удовлетворени, затова търсим начини да сме атрактивни с нашите продукти за клиентите.

Бизнес средата в България е добра, а като погледнете на страната като цяло единственото ѝ ограничение е, че не е по-голяма – това е малка страна със 7 млн. души с тенденция населението ѝ да намалява, което не е много хубаво, но бизнес средата е добра, затова мисля, че в един момент ще достигнем повратната точка, когато нещата в България ще започнат да се подобряват и в това отношение.

- В момента внасяте ли работна ръка от други страни и мислили ли сте да го правите?

Не внасяме работници от други страни. Засега все още намираме хора, проблемът е текучеството им и проблем от гледна точка на конкурентоспособността е повишението на заплатите. На някои равнища те се вдигат по-бързо, но на следващия ден – това е уравнение, което не само в България, но и в света – всичко само се балансира. Засега не предвиждаме да внасяме работна ръка.

Коментари: 0