Слаб ръст в търговията на дребно през октомври

Оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети\" нараства с 3% спрямо предходния месец

Слаб ръст в търговията на дребно през октомври
Автор: Божидара Иванова
Оборотът в търговията на дребно през октомври 2014 г., изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 3% спрямо същия месец на предходната година, сочи статистика на НСИ. 

По предварителни сезонно изгладени данни през октомври 2014 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени намалява с 0.1% спрямо предходния месец.На месечна база оборотът в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет нараства с 4,2%. Увеличение се наблюдава и при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки с 2,1%, както и в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - 0,7%.

Намаление е регистрирано при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 9,4%, търговията на дребно с текстил,облекло, обувки и кожени изделия - с 2.2%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 0.7%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - по 0.3%.

През октомври 2014 г. спрямо същия месец на 2013 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - със 17.3%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 8.0%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 6.6%. Спад е регистриран в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 8.0%, и в търговията на дребно с разнообразни стоки - с 4.3%.
Коментари: 0