София Тех Парк – адресът на иновациите

Целта на парка е да създаде устойчива среда, в която бизнесът, науката и образованието да постигнат синергия

София Тех Парк – адресът на иновациите

“София Тех Парк” АД е българско държавно дружество, чиято основна задача е да работи по изграждането на първия научно-технологичен парк в България и да подпомогне развитието на изследователския, иновационния и технологичен потенциал на страната.

Целта на парка е да създаде устойчива среда, в която бизнесът, науката и образованието да постигнат синергия, която да доведе до създаването на нови процеси, услуги или стоки, които да бъдат конкурентоспособни на националните и световни пазари. 

Научно-технологичният парк бе открит през декември 2015 г. и постепенно започва да се утвърждава като място за подкрепа на предприемачеството, за развитие на научния потенциал и създаване на нови научни постижения, като място за представяне на високотехнологични решения и идеи. В рамките на изпълнение на проекта са изградени и функционират около 40 000 кв. м нови или реновирани сградни площи. Инфраструктурата се състои от бизнес Инкубатор, Лабораторен комплекс, иновационен форум “Джон Атанасов”, Музей/Експериментариум, спортен център и богато озеленена и функционална паркова среда.

Инкубаторът предлага офис площи за стартъпи, които разработват иновативни продукти в трите основни фокусни области на научно-технологичния парк - информационни и телекомуникационни технологии, науки за живота и зелена енергия. Част от пространствата са предназначени за зрели компании, от които стартъпите могат да черпят знания и опит, фондове, които инвестират в млади компании, предприемачески организации, които помагат за развитието на иновационната екосистема в България. Вече 30 компании, от които 25 стартъпи, работят и развиват иновативни идеи в “София Тех Парк”. Членове на инкубатора са фирми за IТ услуги, софтуерни иновации в животновъдството, в областта на сигурността, създават нови продукти, разработват нови материали. Техни партньори са утвърдени организации като мрежата за чисти технологии Cleantech, Microsoft Innovation Center, акселератора Eleven, мрежата за рискови инвеститори Tech Tour, Junior Achievement България. Стартиращите компании ще имат достъп и до услуги, които ще подпомагат тяхното развитие.

Научно-технологичният парк ще осигури на стартиращия и зрелия бизнес достъп и до последните научни постижения чрез Лабораторния комплекс, в който са изградени и оборудвани 11 високотехнологични модерни лабораторни звена. Лабораторният комплекс е създаден и функционира благодарение на партньорството на “София Тех Парк” с водещи български учени от БАН, Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Техническия университет - София. Лабораториите са специализирани в областта на биофармацевтиката, биоинформатиката, 3D прототипирането, високопроизводителната изчислителна техника, виртуалната реалност, интелигентните комуникационни системи и други научни области.

Експериментариумът е предназначен за музей на иновациите и високите технологии. Тематиката на бъдещите експозиции ще е насочена към посетители от всички възрасти. Специално внимание ще бъде обърнато на децата, като за тях се планира да има отделна изложба, чрез която по забавен и интересен начин те ще могат да се докоснат до света на науката и технологиите. Децата ще могат да разглеждат и да взаимодействат с интерактивни експонати или да се включат в някоя работилница, лекция и демонстрация, ще могат да се запознаят с различните научни и технологични открития.

Иновационният форум “Джон Атанасов” е място за срещи и домакинства на различни събития, които да спомагат диалога между научната и бизнес общността. Той разполага със зали за провеждане на събития от различен мащаб. Само за година форумът се превърна в предпочитано място за организиране на конференции, форуми, изложения и други събития от национален и международен мащаб. През 2016 г. в залите на форума бяха проведени близо 60 събития с над 20 000 участници.

Коментари: 0