Софтуерна компания разширява дейността си с помощта на „Джобс“

Дъщерното дружество на ББР отпусна инвестиционно финансиране на „Ларасофт“

Софтуерна компания разширява дейността си с помощта на „Джобс“

Снимка: Pixabay

Микрофинансиращата институция "Джобс" от Групата на Българската банка за развитие предостави инвестиционно финансиране за разширяване на дейността на софтуерната компания „Ларасофт“. Подкрепата на иновациите от сферата на високите технологии е един от фокусите в дейността на ББР.

„Ларасофт“ е специализирана в разработването на уебсайтове, уеб- базирани бизнес приложения, кол център /Telesales решения, уеб сайтове за електронна търговия, мобилно развитие и блокчейн технология.

С помощта на инвестиционния кредит от МФИ „Джобс“ компанията ще закупи хардуер, който да бъде интегриран в трислоен инфраструктурен модул за реализирането на услуга, използваща софтуер за по-точно разпределение на ресурсите и създаване на широк набор от услуги, сред които и контейнеризация. Контейнерите са решението на проблема как един софтуер да работи надеждно и коректно, местейки го от една компютърна среда в друга. В това отношение платформата Docker стана нарицателна за контейнер технологията през последните години. Тя позволява изграждане, доставяне и стартиране на разнообразни приложения, отделяйки ги от инфраструктурата. Благодарение на контейнеризиращата технология на Docker няма да има изменение в поведението на софтуерен продукт в различна среда, нито ограничения при стартирането на приложения.

След подкрепата от ББР „Ларасофт“ ще има възможността да достигне до международни пазари, откъдето е заявен интерес за ползване на новите услуги.

Коментари: 0