Солвей Соди: Химията дава устойчиви отговори на предизвикателствата

Заводът край Девня е най-голямото предприятие в Европа за производство на синтетична калцинирана сода

Солвей Соди: Химията дава устойчиви  отговори на предизвикателствата

“Солвей Соди” - Девня, е едно от най-големите индустриални предприятия в България и най-големият завод в Европа за производство на синтетична калцинирана сода с производствен капацитет от 1,5 млн. т годишно. Калцинираната сода е основна суровина за стъкларската промишленост, използва се също при производството на детергенти, в химическата промишленост и металургията.

В завода се произвежда и сода бикарбонат, която обслужва пазарите на животинско хранене, пречистване на димните газове и други.

Исторически, индустриалното производство на калцинирана сода е най-старият бизнес на Група “Солвей”, създадена преди повече от 150 години от Ернест Солвей в Белгия. В България Група “Солвей” присъства от 1997 г., когато заедно с турската химическа група “Шишеджам” придобива девненския содов завод при съотношение на акционерното участие 75 % за “Солвей” и 25 % за “Шишеджам”. 

Днес над 90 % от произведената в девненския содов завод калцинирана сода се изнася, като “Солвей Соди” осигурява 1 % от износа на България. С висока репутация на един от най-големите инвеститори в България, с дълбоки корени във Варненска област, “Солвей Соди” има амбицията да управлява дейността си в дух на добро сътрудничество с обществото, с грижа за околната среда и преди всичко за здравето и безопасността на служителите си.

Успехът на всяка компания зависи от хората, които работят за нея, от техния професионализъм и визия за бъдещето. Днес, във все по-динамично променящата се среда, иновациите са абсолютно задължителни за растежа на нашата компания. Разработването и внедряването на чисти технологии и реализирането на мащабни инвестиции са в основата на стратегията за развитие на нашия завод. Ние сме убедени, че ролята на химията е да дава устойчиви отговори на предизвикателствата, с които се сблъсква нашата планета, и работим за това.

Ние сме горди, че сме химици и че сме част от Група “Солвей”. Нашата цел е да осигурим устойчивото развитие на “Солвей Соди”. В сътрудничество с другите компании на Група “Солвей” работим за посрещане на предизвикателствата на бъдещето, свързани с превръщането на безопасността в ценност за всички служители на нашата компания, с повишаване на тяхната ангажираност, с намаляване на интензивността на въглеродния диоксид и със социални акции в името на обществото.

Коментари: 0