\"Спиди\" с 5,59 млн. лева печалба за деветмесечието

Инвестициите през настоящата година значително спадат спрямо предходната

\

След значителните ръстове на приходите и рекордни инвестиции през 2016 г., през настоящата година Спиди АД се фокусира върху подобряване на ефективноста на операциите и рентабилността си. В резултат на това към 30 септември, нетната печалба на консолидирана база расте с 44,4% до 5,59 милиона лева. Само за третото тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на 2016г ръста на консолидираната печалба е 158,4%, след като компанията успява да намали оперативните си разходи в страната и да реализира слабо нарастване на разходите в Румъния. 

С най-голям принос от компанията посочват намалените транспортни разходи и намалението на някои разходи свързани с разширяването през предходната година. Разходите за възнаграждения растат с умерен темп, дължащ се на стегнатия пазар на работна сила и свързания с него натиск за повишение на разходите за труд.

При приходите, компанията продължава да поддържа високи ръст от 9,3% на неконсолидирана и 13% на консолидирана база спрямо предходната година, което е известно забавяне спрямо предходната година, когато отчитаните ръстове бяха над 15% на годишна база.

Както беше обявено и по-рано от Спиди АД, инвестициите през настоящата година значително спадат спрямо предходната, като общо инвестираните средства за 9-месечието са в размер на 10,5 млн. лв., като над половината от тях са насочени към операциите в България, главно за транспортни средства. Високият тренд се запазва в Румъния, където над 3 млн. лв. са инвестирани в оборудване на логистичните центрове и за компютърна техника.

Коментари: 0