Строителството спада през януари

Индексът отчита спад от 1,7% на месечна и 4,2% на годишна база.

Строителството спада през януари
160 ~ 1 мин. четене
Автор: Ивайла Раденкова

По сезонно изгладени данни от януари 2015г. индексът на продукцията в сектор „Строителство" е спаднал с  1,7% под равнището от предходния месец.

На годишна база показателят  отчете намаление от 4,2% на строителната продукция  2015г. През същия месец на 2014г. строителството бележи ръст от 4,9%, сравнено с предходната 2013г.

През януари 2015 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията на сградното строителство спада с 2,5%, а гражданското/инженерно – с 0,7%.

Разгледано на годишна база, намалението през януари 2015г. на строителната продукция е повлияно от отрицателния темп при сградното строителство е 11,2%. Сравнено с миналата 2014г.

Сравнено с миналата година гражданското/инженерно строителство е регистрирано увеличение от 4,6%.


Коментари: 0