Студенти протестират срещу стипендиите за приоритетни специалности

Липсва пресечна точка между младите и образованието, смятат от СУ

Студенти протестират срещу стипендиите за приоритетни специалности
Автор: Лора Горовска
Студентският съвет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ призовава за активни протестни действия срещу отпускането на евростипендии единствено за приоритетните специалности. Още на 9 май стана ясно, че специалности като медицина, фармация, право, дентална медицина не са приоритетни за държавата, което означава, че те вече нямат право да кандидатстват за европейски стипендии за успех. 

От Асоциацията на студентите медици в България започнаха да организират протест. Не е тайна, че в България има сериозна липса на кадри в медицината, тъй като лекарите емигрират в други страни, където условията на работа са по-добри.

Днес и от СУ публикуваха изявление, в което изразяват остро несъгласие срещу въведената политика, която според тях е несправедлива спрямо всички студенти, които полагат усилия да се квалифицират.

„Ние, членовете на Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”, в качеството си на официални студентски представители на най-голямата студентска общност в България, съзнаваме, че е редно в България да се търси пресечна точка между образованието на младите хора и нуждите на пазара на труда“, гласи изявлението. Студентския съвет добавя, че подхожда с разбиране и към разделението на приоритетни и неприориетни специалности за определен период от време, които да отговарят за нуждите на българския трудов пазар.

Те обаче категорично не подкрепят наложената зависимост на отпускането на европейски стипендии за успех от това разделение. „Фактът, че в настоящия момент трудовият пазар има нужда от специалисти в дадена област, повече от друга, не омаловажава усилията на всички студенти, които се обучават в останалите образователни направления. Всички млади хора, които са избрали да следват бакалавърски и магистърски степени на обучение в България и в последствие да се реализират на българския трудов пазар, заслужават да бъдат поощрявани морално и финансово“, пишат от СУ.

Те уточняват, че стипендията за успех би трябвало да поощрява финансово студенти, които са усвоили качествено преподадения теоритичен материал и са демонстрирали добра практическата работа и следвайки тази логика, стипендия за успех би следвало да получават всички, които са били оценени високо от своите преподаватели и успешно преминават всеки следващ семестър и курс на обучение.

„Уверени сме, че лишаването на голяма част от студентите от европейска стипендия за успех ще повлияе негативно на тяхната мотивация за реализация в България. Освен това отпускането на стипендии за определени специалности не би могла да повиши качеството на образование в тях, нито реализацията на дипломираните ни колеги“, посочват още от Студентския съвет.

Изявлението гласи още, че би следвало МОН да стимулира студентите с висок успех финансово, за да не се налага да работят по време на следването си. В противен случай това би довело до понижаване не само на техния успех, но и на знанията и уменията им по изучаваната специалност поради затруднена посещаемост на аудиторни занимания.

Студентски съвет призовава всички студенти на Софийски университет „Св. Климент Охридски” да се включат в организирания от Асоциацията на студентите медици в България – София  мирен протест пред сградата на Министерството на образованието и науката, насрочен за 16 май 2016 г. (понеделник) с начален час 17:00 ч.
Коментари: 0