2014-та - рекордна за авиопревозвачите

ICAO прогнозира удвояване на пътниците до 2030 г.

2014-та - рекордна за авиопревозвачите

Снимка: Стоян Йотов - \"Икономика\"

Автор: Стилиян Гребеничарски

Пътническите въздушни превози регистрират нови рекордни стойности през 2014 г., става ясно от публикуваните глобални данни на Международната организация за гражданска авиация (ICAO).

Около 3,2 млрд. пътници са използвали въздушен транспорт през годината, което е с 5% повече спрямо 2013 г. Настоящите прогнози са този брой да се удвои до 2030 г. до 6,4 млрд. пътници. Броят извършени пътнически полети надминава с около 1 млн. този за предходната година и достига 33 млн.

Ръстът на пътническия въздушен транспорт, измерен с приходите от пътникокилометър се ускорява от 5,5% през 2013 г. до 5,9% за тази година. Най-сериозно е покачването при компаниите в Близкия изток - 12,8%, следвани от тези в Азия и Тихоокенаския регион - 6,7%, Южна Америка и Карибския басейн - 5,9, Европа – 5,7%. Най-нисък растеж отчитат превозвачите от Северна Америка - 3% и Африка - 1,5%. В същото време азиатските компании държат най-голям пазарен дял – 31%, следвани от европейските и северноамериканските със съответно 27 и 25%. Близкоизточните превозвачи контролират 9% от пътническия транспорт, а тези от Южна Америка и Африка едва 5 и 2%.

Международният пътникопоток се увеличава с по-бързо темпо от вътрешния – 6,3 срещу 5,1%. При задграничните полети отново най-бърз растеж регистрира Близкия изток – 13,4%, а пазарният дял на тези оператори в сегмента, в глобален план се изравнява на тези от Северна Америка - 14%. Убедителни лидери са Европа и Азия и Тихоокеанският басейн – с дял 38 и 27%. Растежът при компаниите от тези региони е сходен – 5,7 и 5,8%.

Най-сериозен ръст при вътрешния въздушен транспорт имат азиатските компании – 7,9%, следван от този в Европа – 5,8% и Латинска Америка – 5,6%. Най-голям дял в този сегмент продължава да има Северна Америка – 44%, въпреки покачването с едва 2,9%, а на второ място са компаниите от Азия и Тихоокенския басейн – 38%.

В основата на добрите резултати се посочват стабилният глобален икономически растеж и развитието на търговията и бизнес връзките.


Капацитетът на пътническите превози, измерен с наличните места-километри се покачва с 5,7%, а натовареността на глобално ниво остава сравнително постоянна - 79,5%. Най-висока е тя в Северна Америка и Европа - 83,5 и 80,4%, а най-ниска в Африка - 68,3%.

Товарните превози също отбелязват добра година, ускорявайки растежа си, измерен с тон-километри – от 0,4% през 2013 г. до 4,4% за настоящата. Най-големият пазар е азиатския - 40% от превозените товари, следван от европейския и северноамериканския – 22 и 21%. Най-голям ръст пък регистрират близкоизточните оператори – 11,3%.

За 2014 г. производителите на самолети са доставили около 1000 машини за търговски полети, а постъпилите поръчки са за приблизително 2000 броя. От ICAO посочват, че по-икономичните нови модели и напредъкът в технологиите за контрол на трафика и навигацията ще допринесат за устойчивото развитие на сектора.

Коментари: 0