11-те държави с най-добро качество на живот за 2016 г.

Подреждането е от доклад на ОИСР

11-те държави с най-добро качество на живот за 2016 г.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) наскоро обяви своя Индекс за по-добър живот за 2016 г. (Better Life Index) на държавите с най-добро качество на живота.

Изследвани за 34 държави според 11 параметъра на благосъстояние като баланс живот-работа, финансово богатство, сигурност, образование, качество на околната среда.

Използваните данни са на ООН, националните статистически служби и социологическата компания Gallup.

Вижте кои държави са на първите 11 позиции по най-добро качество на живота:

11. Холандия

Страната има едно от най-високите нива на грамотност в света. Според данните на ОИСР студентите н Холандия имат над средните оценки за математика, науки и тестове за четене с разбиране.

10. Исландия

Страната пада с 8 позиции в индекса спрямо предходната година. Процентът на безработни над 1 година е почти 0,7% от средното за ОИСР от 2,6%.

9. САЩ

Въпреки че пада с 4 места спрямо година по-рано, САЩ е на първо място в сфери като жилищно настаняване, приходи и богатство. Средният разполагаем доход на домакинствата е 41 071 долара на година, най-високият в страните от изследването на ОИСР.

8. Финландия

Тук 4% от работещите имат удължено работно време, което е доста по-ниско от средното за страните от ОИСР – 13%.

7. Нова Зеландия

Страната се изкачва с две места тази година, като един от показателите, по които се нарежда първа, е околната среда. Парниковите емисии са относително ниски, което се дължи и на по-малкото население.

6. Швеция

Наред с един от най-добрите стандарти на живот,  хората в Швеция имат високо ниво на гражданска ангажираност. На последните избори 83% от гражданите са гласували за парламент.

5. Канада

Освен с добри показатели в много отношения, страната се нарежда на 5-о място по достъпност на жилищния пазар.

4. Швейцария

Нивото на безработица в Швейцария е около 3,1% - едно от най-ниските в света.

3. Дания

Страната се изкачва със 7 места в индекса от миналата година и е на предни позиции в показатели като платена отпуска (5 седмици на година). Средно работещите на пълен работен ден посвещават 66% от времето си на лична грижа (т.е. не работят).

2. Австралия

За 2013 г. и 2014 г. страната бе на първо място, а през 2015 г. – на четвърто в индекса на ОИСР.

1. Норвегия

Норвегия е номер едно втора поредна година. Тук хората живеят най-добре, като мнозинството имат добре платена работа, високо ниво на образование и продължителност на живота до 82 г.

Коментари: 0