Топлофикациите трябва да върнат 40 млн. лв. на клиентите си

Софиянци получават средно 11% намаление на цените на парното за миналата зима

Топлофикациите трябва да върнат 40 млн. лв. на клиентите си

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕР) преизчисли цените за топлинната енергия за периода от август 2019 г. до 31 март 2020 г. По силата на новия договор между „Булгаргаз“ и „Газпром експорт“, с който суровината от Русия поевтиня с над 40%, регулаторът трябваше да сметне колко надвзети пари трябва да се върнат на крайните клиенти на топлофикационните дружества в цялата страна.

На днешното си заседание регулаторът реши, че "Булгаргаз" трябва да върне на всички топлофикационни дружества близо 76 млн. лв. за съответния период. А те от своя страна ще възстановят 40 млн. лв. от тях на клиентите чрез намаление на следващите сметки. 33 млн. лв. ще останат в топлофикациите за произведения от тях ток по високоефективен начин. 

Старите нови цени

Клиентите на най-големия потребител на природен газ в България - „Топлофикация София“, получават средно намаление на сметките си с 11.16% за всеки един от осемте месеца, откакто със задна дата действа споразумението с "Газпром". Така, ако преди изчисляването на цените, домакинствата са плащали през зимата 95.64 лв./MWh за топлинна енергия, то след преизчисляването сумата е 84.97/MWh.

Спрямо обявените от КЕВР днес данни може да се пресметне, че средногодишната цена на топлоенергията в София, която ще действа от новия регулаторен период, стартиращ на 1 юли, ще е с 4% по-ниска спрямо 12-те месеца на стария период (1 юли 2019 г. - 30 юни 2020 г.). Като тук се взимат предвид и преизчисленията със задна дата, наложени от новия договор на "Газпром". За момента КЕВР прогнозира, че топлинната енергия ще струва 81.57лв./MWh от началото на следващия месец.

За "ЕВН България Топлофикация" ЕАД преизчисленото намаление е средно с 8.7%, за "Топлофикация Плевен" ЕАД – 7.31%, за "Топлофикация Бургас" ЕАД е 7.39%, за "Веолия Енерджи Варна" ЕАД намаление почти няма, за "Топлофикация Враца" ЕАД е 6.74%. За "Топлофикация Разград" ЕАД е 12.05%, за Перник и Русе намаление също е под незначително – под половин процент. За клиентите на „Овергаз“ то е 8.56%.

Всички топлофикационни дружества предстои в 30-дневен срок да направят своите преизчисления и във фактурите на клиентите им ясно да обозначат както съответния период, така и съответното намаление. За абонатите, които заплащат сметки на месечна база, приспадане на дължимите суми следва да бъде направено в първата възможна фактура. Ако сумата е по-голяма, приспадането ще продължи до изчерпване на размера на намалението. За потребителите, които са на прогнозен отчет и заплащат ползваната топлинна енергия на годишна база, възстановяването на дължимите им суми ще бъде направено в изравнителните сметки. В тях изрично ще бъде посочена точната сума, която ще им бъде приспадната.

Колко ще получат топлофикациите

Комисията за енергийно и водно регулиране обяви, че "Булгаргаз" ще върне близо общо 76 млн. лв. на всички 22 дружества в сектор „Топлоенергетика“ за доставената на клиентите топлинна енергия през периода 1.07.2019 – 31.03.2020 г., както и за произведената електрическа енергия по високоефективен способ за същия период. КЕВР обяснява, че изчислените суми са формирани след като са отчетени разликите в цените на природния газ по отделни месеци, както и потребените от дружествата количества природен газ. Най-голям дял от тези пари ще получи столичната топлофикация 59.5 млн. лв.

Общата сума за топлинната енергия с топлоносител гореща вода, която 22-те топлофикационните дружествата трябва да възстановяват на крайните клиенти е в размер над 40 млн. лв. с ДДС. Тези суми дружествата трябва да възстановят в сметките на потребителите за ползваната от тях топлинна енергия през изминалия период. За потребителите на прогнозен отчет корекциите ще бъдат отразени в изравнителните сметки, а за потребителите на реален отчет корекцията ще стане в първата получена от тях месечна фактура.

За произведената от топлофикационните дружества високоефективна електрическа енергия с решението на КЕВР на тях се възстановяват близо 33.4 млн. лв. с ДДС.

Коментари: 0