Всички права за увеличението на капитала на ПИБ бяха записани в последния момент

До 25 юни инвеститорите трябва да платят по 5 лв. за всяка от 40-те милиона акции, които могат да се придобият срещу правата

Всички права за увеличението на капитала на ПИБ бяха записани в последния момент

Инвеститори са записали всички 110 000 000 права, емитирани от Първа инвестиционна банка (ПИБ). Общо платената сума за тях е 110 хил. лв., но те дават право на записалите ги да получат общо 40 млн. акции, ако до 25 юни платят по 5 лева за всяка. А при идеалния вариант банката, която в момента се счита за последна пречка пред присъединяването на България към валутно-обменния механизъм (ERM-2), ще набере 200 млн. лв. от настоящи и нови акционери.

Интересното е, че преди днес, когато беше последният възможен ден за записване на правата, бяха купени едва 300 от настоящи собственици на капитала. По данни от Централния депозитар  днес е имало само две сделки, в които са били придобити почти всички права. Т.е. банката ще има двама нови акционери, ако платят до посочения в проспекта срок.

Почти цялата емисия е била придобита от един инвеститор, който е придобил общо 108 млн. права, даващи му възможност да придобие близо 39.3 млн. акции срещу малко над 196 млн. лв. и да стане собственик на 26% от капитала на банката.

Засега не е ясно кой е купувачът.

Преди търговията се спекулираше, че държавата ще използва Българската банка за развитие (ББР) за да капитализира ПИБ и по този начин да отвори пътя на страната към „чакалнята“ на еврозоната“.

Принципалът на ББР  - министърът на икономиката Емил Караниколов, няколко пъти публично заяви, че не знае за такъв план. Финансовият министър Владислав Горанов пък поиска изрично гаранции от Караниколов, че държавната банка няма да се използва за капитализиране на ПИБ. Дори беше свикано извънредно заседание на Управителния съвет, на което да се вземе решение, че 700-те милиона, дадени на ББР от държавата за мерки срещу негативните ефекти от Covid-19, ще се разходват единствено и само за дейностите по изпълнение на приети от правителството мерки за подпомагане на малките и средни предприятия и определени групи физически лица за справяне с икономическите последици от Covid-19.

Разбира се, това не значи, че ББР не може да използва пари от капитала си извън предвидените антикризисни средства.

Коментари: 0