Цигарите без овкусители и аромати

На опаковките вече няма да се поставя информация за съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид

Цигарите без овкусители и аромати
5078 ~ 3 мин. четене

Народното събрание прие днес окончателно поправките в Закона за тютюна и тютюневите изделия, с които се въвежда новата Европейска Директива за тютюневите изделия. 

Новите изисквания относно съдържанието и опаковките на тютюневите изделия предвиждат следните изменения:

-          Опаковките на цигарите и тютюна за свиване ще имат по-големи здравни предупреждения на предната и задната страна, състоящи се от цветна снимка + текст и ще заемат 65% от площта.

-          Също така, на двете странични повърхности на цигарените кутии ще има текстови здравни предупреждения, които ще заемат 50% от страничните повърхности

-          Ширината на всички цигарени кутии не може да е по-малка от 52 мм.

-          Кутиите цигари не трябва да съдържат по-малко от 20 броя цигари.

-          Опаковките с тютюн за свиване не трябва да съдържат по-малко от 30 гр. тютюн.

-          Вече няма да се поставя на опаковките информация за съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид.

-          Забраняват се използването на овкусители и аромати, други добавки в изделието, филтъра, хартията или в кутията. А специално за ментоловите изделия, забраната ще влезе в сила от май 2020 г.

-          На опаковките не трябва да има текстове или елементи, които се отнасят до вкуса и мириса, за еко и био предимства, за наличието или липсата на овкусители и добавки, както и индикации за някаква икономическа полза

Също така, макар, че тънките (slim) цигари си остават разрешени, на опаковките им не трябва да има текстове, които ги определят като тънки (slim).

Тютюневите изделия трябва да започнат да се произвеждат според новите изисквания от 20 май 2016 г., а произведените до тогава по старите изисквания изделия, ще могат да се продават на пазара до 20 май 2017 г.

Според Директивата, електронните цигари и консумативите за тях трябва да се регулират по подобен начин на тютюневите изделия, а не да се продават и рекламират без никакви ограничения. Затова те са включени в новото законодателство, като са наречени „изделия, свързани с тютюневите изделия“.  Поради тази причина и Законът за тютюна и тютюневите изделия се преименува на Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

Както в Директивата, така и в нашия закон, е отделено специално място за регулиране на нов вид тютюнево изделие от ново поколение, т. нар. “Novel Tobacco Products”, което все още не е пуснато на нашия пазар, но вече се разпространява в някои страни по света и в ЕС. Това е вид хибрид между обикновената и електронната цигара, съдържа тютюн и употребата на този вид продукт е свързана със загряване на тютюна чрез електронна батерия, а не чрез запалването и изгарянето му. И тъй като, поради липсата на процес на горене не се отделят дим, катрани и въглероден оксид, тези продукти са считани за по-малко вредни. 

Предвижда се от май месец 2019 г. да бъде въведена нова система за проследяване и защита от фалшифициране на всички тютюневи изделия. Проследяването трябва да е по цялата верига на доставка – от производителя, който трябва да маркира всяко изделие с уникален код и да осигури защитен елемент на опаковката, през всички междинни търговци, които трябва да записват постъпването и напускането на стоките при тях, докато изделието стигне до търговеца на дребно. 

Това ще позволява установяването на местоположение на дадено изделие по всяко време, както и историята на движението му, т.е. от къде е тръгнал (коя фабрика е производител) и как е стигнал този продукт до настоящото си местоположение. Така системата за проследяване има потенциала да защити цялата верига на доставки в тютюневата индустрия от незаконни продукти.

Подкрепи Economic.bg