Unify разкрива 200 нови работни места в София

Компанията инвестира 2,454 млн. лв. в центъра за услуги

Unify разкрива 200 нови работни места в София

Компанията "Юнифай Сървис Център" ЕООД планира да инвестира 2,454 млн. лв. в центъра за услуги в София. В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат разкрити 200 нови работни места. Това стана ясно днес, след като министърът на икономиката Божидар Лукарски на официална церемония връчи сертификат за инвестиция клас "А“ на "Юнифай Сървис Център“ ЕООД за бъдещия проект.

Дружеството е част от международната компания за комуникационен софтуер и услуги Unify, наследник на "Сименс Eнтърпрайз Kомюникейшънс“, която осигурява поддръжка на множество международни компании, държавни организации, университети, болници и др. в над 90 страни по цял свят.

"Разширяването на съществуващи инвестиции на водещи международни компании у нас потвърждава доверието на инвеститорите към страната ни. Това е резултат от целенасочените усилия на правителството за запазване на икономическата и финансова стабилност“, коментира Лукарски.

"Осъществяването на сертифицирания проект потвърждава наблюдаваната през последните години тенденция за утвърждаване на България сред водещите страни в международните класации за привлекателност като аутсорсинг дестинация“, посочи икономическият министър. Той допълни, че също толкова важен е и фактът, че проектът се осъществява във високотехнологичен сектор, какъвто е бизнес аутсорсингът. "Приоритет в работата ни е насърчаването именно на високотехнологични производства и интензивни на знание услуги“, допълни Лукарски.

По думите на Божидар Лукарски позитивното отношение на инвеститорите към България намира ясно изражение в силно повишените нива на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната. През 2015 г. е отчетен най-високият размер на ПЧИ след 2009 г. на стойност близо 1.6 млрд. евро. По данни на Евростат, България е на първо място по приток на преки чуждестранни инвестиции като дял от БВП за 2015 г. сред всички страни в региона от Централна и Източна Европа. У нас този дял е 3.6%, с което изпреварваме Словения, Чехия и Сърбия, както и балтийските републики. Значително увеличение се наблюдава и в предвидените в сертифицираните по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) нови работни места. За първите шест месеца на 2016 г. сертифицираните по ЗНИ проекти предвиждат разкриването на 2000 работни места, което е с 700 повече спрямо цялата 2015 г.

"Преди година и половина решихме да инвестираме в България и съм напълно уверен, че това беше правилното решение“, посочи г-н Майк О‘Донахю, програмен директор на проекта. „Качеството на хората в България и на условията за инвестиции, които предлага страната са прекрасни. Вярвам, че ще продължим да разширяваме присъствието и инвестициите си тук“, допълни той. От стъпването си в България компанията е инвестирала близо 14 млн. евро и продължава да инвестира между 11 и 14 млн. лв. всяка година.

Инвеститорът е заявил намерение да ползва редица насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите, като индивидуално административно обслужване със съкратени срокове, финансово подпомагане за обучение на назначените кадри, включително стажанти от висшите училища в страната, както и частично възстановяване на направените задължителни осигурителни вноски за назначените при изпълнение на проекта служители.

Коментари: 0