УниКредит: Пикът на българската икономика все още предстои

Дългоочакваното възстановяване на инвестициите е факт

УниКредит: Пикът на българската икономика все още предстои

Пикът на българската икономика все още предстои, като средното увеличение на БВП за този година се очаква да достигне 4.4%, преди леко да се забави до 4.2% през 2019 г. Това прогнозира икономическият екип на УниКредит Булбанк в най-новия тримесечен анализ на УниКредит за икономиката на Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

„През изминалата година растежът получи подкрепа от два основни двигателя: износ и частно потребление. През тази и следващата години, се очаква към тях да се присъединят и инвестициите, на фона на сигнали, че след продължителен период на стагнация те отново набират инерция. Преминаването към по-балансирана структура на растежа ще подпомогне и устойчивостта на икономическата експанзия“, гласи текстът на анализа.

По-добра структура на БВП и по-устойчив растеж

Икономистите на УниКредит Булбанк запазват прогнозата си за висок ръст на БВП през тази година с аргумента, че забавянето през последното тримесечие на 2017 г. се дължи на временни фактори. „Очакваме стабилно ускоряване през първото тримесечие и може би в по-малка степен през второто. Частното потребление ще продължи да бъде основен двигател на растежа през 2018 и 2019 г., но ускоряването на ръста на БВП се очаква да дойде от инвестициите“, посочват анализаторите на УниКредит Булбанк. Според тях публичните и частните инвестиции ще наберат скорост след продължил близо десетилетие период на слабост. Това ще подобри структурата на БВП и помогне растежът да стане по-устойчив.

Дългоочакваното възстановяване на инвестициите е факт

Първите сигнали за възстановяването на инвестициите се появиха още през миналата година, когато реалният ръст на инвестициите от 3.8% се оказа и най-силният резултат от 2008 г. насам.

Изчисленията на икономистите на банката показват, че това повишение на фона на стагниращи или дори спадащи инвестиции на публичния сектор означава, че инвестициите на частния сектор са се повишили с около 7% на годишна база, в реално изражение. Очакванията за 2018 са всички компоненти на частните инвестиции да отчетат ръст.

Строителството се очаква да получи подкрепа и от нарастващото търсене в сегментите на логистиката, туризма и особено административните сгради. Очакванията на експертите от УниКредит Булбанк са инвестициите в машини и оборудване също да нараснат. Секторите на преработващата промишленост, които ще са най-големите печеливши от протичащото в момента увеличаване на производствения капацитет са преработката на метали, медицински и козметични продукти и производство на части за автомобили. След като стартира от нулата преди по-малко от десетилетие автомобилостроителната индустрия днес има над 10% дял от производството в преработващата промишленост, а три четвърти от компаниите в сектора планират да увеличат производствения си капацитет, според скорошна анкета за нагласите в сектора за 2018 г.

Потреблението остава основен двигател на растежа

Потреблението ще остане основният двигател на растежа през 2018 г., като очакваме минимално забавяне спрямо 2017 г. основно поради по-ниския темп, с който ще се създават работни места през тази година, след като ръстът на заетостта достигна най-високата си точка през 2017 г., се посочва в макроикономическата прогноза на УниКредит. Това означава, че през 2018 частното потребление ще получи повече подкрепа от растежа на заплатите, отколкото от по-високата заетост.

Очакванията на икономистите на УниКредит Булбанк са високият ръст на заплатите да продължи, с приближаването на икономиката до пълна заетост. „Ръстът на заплатите отразява недостига на работна сила, който след като първоначално се наблюдаваше най-вече в сектори, които използват нискоквалифициран труд,  постепенно обхваща и останалата част от икономиката“, се посочва още е анализа. Това може да доведе до структурни трансформации, като компаниите започнат да насочват повече трудови ресурси към секторите с по-висока добавена стойност, или да променят начина си на производство, като мигрират към технологии, които използват по-малко работна сила за сметка на повече капитал. 

„Трябва да се има предвид, че подобни процеси не винаги протичат гладко и при определени обстоятелства могат да бъдат съпътствани от временно увеличаване на нормата на безработица, което е и една от причините, да сме по-предпазливи в нашите оценки за перспективата пред растежа на икономиката в средносрочен план“, завършва анализът.

Коментари: 0