Успешен старт на търговията с акции на „Алтерко“

За четири часа бяха продадени близо 13 хил. акции

Успешен старт на търговията с акции на „Алтерко“

Търговията с акции на "Алтерко" АД (A4L) стартира успешно в четвъртък, 1 декември. За четири часа от началото на предлагането на емисията на IT компания бяха продадени 12 940 акции на обща стойност 21 152 лв., при последна цена от 1.65 лева за акция.

Размерът на емисията е 1.5 млн. лева и съответства на броя акции, като всяка акция е с номинална стойност 1 лев.

„IT индустрията е един от секторите, които се развиват най-динамично и са сред двигателите на икономическия растеж на страната ни. Борсата активно подпомага този процес и листването на Алтерко в този момент потвърждава, че усилията, които полагаме са в правилната посока. Убедени сме, че капиталовият пазар дава отлична възможност за привличане на средства за инвестиции в технологични иновации и ще сме свидетели и на следващи листвания от сектора.“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ-София.

Алтерко е българско холдингово дружество, което предоставя мобилни услуги с висока добавена стойност в над 15 страни от Европа, Азия и Америка. За компанията работят над 90 специалисти в офисите й България, Румъния, Македония, Сърбия, Косово, Унгария, Германия, Сингапур, Малайзия и САЩ. Алтерко планира с набраните средства от първичното публично предлагане да продължи да инвестира основно в разработване на иновационни продукти и услуги.

IPO-то на Алтерко е второто на ИТ компания за близо година, след като почти по същото време през 2015 г. IPO на Българска фондова борса реализира софтуерния разработчик Сирма Груп Холдинг.

Коментари: 0