Връщаме ипотечни кредити предсрочно без такса

В проекта се предвижда това да става след първата година от отпускането

Връщаме ипотечни кредити предсрочно без такса
След първата година от отпускането ипотечните кредити ще могат да се връщат предсрочно без такса. Това предвижда подготвяният изцяло нов Закон за ипотечния кредит, пуснат за обществено обсъждане. 

Сега за предсрочно погасяване има таван до 147 000 лв. Ако промените влязат в сила обаче, тази граница ще отпадне и всеки, който иска, ще може да се издължи предсрочно без значение от размера на кредита. 

"Проектът за закон е отражение на европейска директива. Условията на банките при отпускането на ипотечни кредити са съобразени с нея още от миналата година, когато бе променен Законът за потребителските кредити”, заяви Петър Андронов, председател на асоциацията на банките, цитиран от "24 часа". Според него в договорите за заеми може да се направят само технически корекции, но не се очакват съществени промени. 

Ако обаче решим да погасим предсрочно в рамките на първата година, банката ще вземе обезщетение, която ще е до 1% от размера на остатъка. 

С новите промени се предвижда още да се забрани събирането на някои такси и комисиони например за одобрение, управление и усвояване на кредит. За едно й също действие ще се събира такса само веднъж. Ще се даде възможност да се сключват два вида ипотечни кредити: при първия случай заемателят отговаря с цялото си имущество, а при вторият - до размера на обезпечението. 

Потребителят ще може да се отказва от сключен договор за кредит до 14 дни. В него трябва да е посочена подробна информация за главницата и лихвите, размера на вноските. Годишният размер на разходите, който включва главница, лихви, такси и комисиони, не може да надвишава 5 пъти наказателната лихва, която начислява държавата за просрочени задължения. Това сега е малко над 50% годишно. 
Коментари: 0