Все повече жени заемат отговорни позиции в ИТ сектора

Българският център на жените в технологиите цели да увеличи професионалното участие на дамите в дигиталната индустрия, наука и предприемачество

Нели Илиева:

Все повече жени заемат отговорни позиции в ИТ сектора

Снимка: Личен архив

Автор: Мая Цанева

Нели Илиева е директор продажби “Корпоративни клиенти” в Dell EMC България. Тя е член на управителния съвет на Българския център на жените в технологиите (БЦЖТ). Има 18 години опит в областта на информационните технологии, телекомуникациите и инфраструктурните проекти.

Г-жо Илиева, какъв е профилът на българската жена в ИКТ сектора? Променя ли се през последните години?

Профилът на българската жена в ИКТ сектора се променя динамично през последните 5 години. Все повече жени заемат отговорни позиции в сектора. Женското лидерство и увеличаването на професионалното им участие в дигиталната индустрия, наука и предприемачество са фактор в днешното управление на много технологични компании.

В Българския център на жените в технологиите се стремим да насърчаваме и мотивираме млади момичета и жени да намерят успешна реализация в ИТ сектора. Страната ни е начело в Европейския съюз по дял на жени, работещи в сектора, което е безспорен факт за липсата на каквито и да е ограничения.

Съществуват ли полови предразсъдъци в ИКТ сектора в България? Ако да, какви? Как се борите с тях?

Не считам, че има полови предразсъдъци в ИКТ сектора в България. Важни са способностите и качествата на съответния специалист, а не това дали е мъж или жена. В ИТ сектора отдавна няма такива разделения.

ИТ сферата е сред най-иновативните и бързо развиващи се сектори. Динамиката на работата изисква мотивирани и енергични хора, които имат желание да се развиват и се чувстват удовлетворени от това, което правят.

Националното законодателство, както и икономическите промени предизвикват и позволяват на все повече жени да подновят бързо кариерата си след майчинство, или да стартират нова. Как тези тенденции влияят на развитието на ИТ сектора?

Гъвкавите възможности за работа от отдалечено място в ИТ сектора го правят предпочитано място за работа за голяма част от жените, които избират да подновят работата си преди изтичане на майчинството си или да продължат в тази професионална насока. Това дава възможност да се постигне здравословен баланс между успешната кариера и грижата за семейството.

Кои са най-големите митове, свързани с работата в ИКТ сектора?

Мит е, че в него работят предимно мъже и че работата е свързана само с разработването и предлагането на ИТ продукти. Секторът дава разнообразни възможности за реализация и кариерно развитие.

Как се променят нуждите на сектора като работодател? Какви са тенденциите в търсенето на служители?

В сектора се търсят хора с различни професионални умения, интереси и опит. Постоянно се създават нови професии. Те са свързани с дигиталната трансформация, мобилността, анализа и използването на данни, киберсигурността, свързаността на нещата и много други иновативни тенденции. ИТ компаниите в България инвестират много в повишаване на квалификацията, знанията и уменията на техните служители.

Вие сте директор „Продажби“ в голяма международна компания с над 15 години опит. Какви бяха Вашите лични професионални предизвикателства тогава и какви са сега?

В моето кариерно развитие съм се сблъсквала с различни професионални предизвикателства, но не съм имала проблеми с приемането ми като жена в съответните екипи в ИТ сектора. Напротив, това винаги е било преимущество за мен. Днес предизвикателствата за мен са свързани с динамиката на работа, с промяната на бизнес моделите и с огромния обем от информация.

Българският еврокомисар Мария Габриел пое предизвикателството да работи за повишаване използването на новите технологии в икономиката, защото от това зависи до голяма степен конкурентоспособността на предприятията, модернизирането на образованието, развитието на културния сектор. Доколко българските фирми използват активно високите технологии извън Вашия сектор?

Информационните технологии и бизнеса постепенно размиват границите си и се превръщат в едно цяло. За да не изостават от тази динамика на развитие, компаниите трябва да извървят пътя на трансформация чрез четири основни стъпки: дигитална трансформация, ИТ трансформация, трансформация на работната сила и трансформация на защитата на информация.

Дигиталната трансформация е само началото, когато самият бизнес променя концепцията си за предлагане на продукти и услуги. Този процес неминуемо води до втората стъпка, а именно - ИТ трансформацията. Тя се фокусира върху изграждане на адекватна инфраструктура, която да осъществи този преход. Третата стъпка преминава през трансформация на работата на служителите в дадена организация и промяна на работната среда. Съвременният служител се нуждае от технологични устройства, които го правят мобилен и му осигуряват свързаност. Това налага повече сигурност и защита на информацията. Това ни води към  последната важна стъпка, а именно трансформация на защитата на данни.

Българският център на жените в технологиите подкрепя много инициативи за иновации и предприемачество сред дамите. Кои са най-успешните Ви проекти?

Българският център на жените в технологиите (BCWT) подкрепя женското лидерство и увеличаване на професионалното участие на жените в дигиталната индустрия, наука и предприемачество.

Едни от най-успешните ни проекти са ежегодният конкурс Entrepregirl – предприемачески конкурс за момичета и млади жени от 16 до 25 години. Повече от 200 момичета са взели участие в този формат. Една голяма част от тях вече имат собствен бизнес и се справят доста добре като предприемачи. She is Me е новият ни вечерен формат от събития, създаден по случай 5-тия му рожден ден. BreakFast Club също предлага възможности за срещи.

Два интересни европейски проекта, по които центърът работи, са проектът WE GO!, който помага на жени жертви на домашно насилие, и проектът DIGA - Академията за растеж чрез цифрови иновации. DIGA подкрепя развитието на предприятията чрез приложението на цифрови технологии и обучителна програма за предприемачи. Обучителните материали са общодостъпни и безплатни.

Какъв би бил съветът Ви към жена, която обмисля нова кариера или бизнес в ИК сектора? Как да се справи с най-трудните, според Вас, предизвикателства?

На първо място - да обича работата си, да не се страхува от провал или неуспех - те са част от кариерното израстване. Непрестанно да инвестира време и усилия в личностно и професионално развитие, да помага на хората около нея и да има позитивно отношение.

За мен е вдъхновяваща историята на Мериса Мейър, бивш изпълнителен директор и президент на Yahoo, която споделя следното за своята професионална реализация: “Винаги правех неща, за които не бях съвсем готова. Мисля, че именно така израстваме. Когато настъпи момент, в който да си кажете: “Леле, наистина не съм сигурна, че ще се справя” и успеете да продължите напред, тогава стигате до големия си пробив.”

Познавам успешно реализирали се жени в ИТ сектора, които са допринесли и допринасят много за промяната на средата на работа и развитие в тази индустрия. Те могат да вдъхновят и мотивират всеки.
Коментари: 0