Всеки четвърти работодател у нас ще наема нови служители

Вижте къде ще се търсят най-много кадри

Всеки четвърти работодател у нас ще наема нови служители

Работодателите от всички 10 индустриални сектора планират да увеличат служителите си през следващите три месеца, показват данни на Обзорното изследване на ManpowerGroup. Най-много работна сила ще се наема в сектора на производството (+26%) и търговията (+23%). 

Секторът на финансите, застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите е третата сфера, в която ще се търсят кадри (+19%). Най-слаби са прогнозите за секторa на земеделието, лова, горското стопанство и риболова(+3%).

Най-силен пазар на труда се очаква в Пловдив, където нетната прогноза за заетостта в региона е +23%. В София работодателите отчитат стабилен пазар на труда с прогноза от +16%. Прогнозата за Варна е +9%. Работодателите в Русе и Бургас са най-предпазливи по отношение наемането на нови служители с прогноза от съответно +6% и +5%. 

Най-силни перспективи за наемане отчитат големите компании (250+ служители), с прогноза +29%, следвани от средните (50-249 служители) и малките компании (10-49 служители), където прогнозите са съответно +15% и +10%. 

Търсещите работа у нас могат да очакват най-силното темпо на наемане от началото на Обзорното изследване на ManpoweGroup за заетостта през 2011 г.  Българските работодатели отчитат нетна прогноза от +13% за периода април-юни. Те планират да увеличат работната сила във всички 10 индустриални сектора в 5-те региона през второто тримесечие на 2017 г. 

В проучването на ManpowerGroup са взели участие 620 компании, от които 24% предвиждат да увеличат своя персонал през следващите три месеца. Това е с 10% ръст в сравнение с първото тримесечие на 2017 г. и с 3% повече спрямо същия период на миналата година. 

Едва 4% от българските работодатели планират да намалят персонала си, а 69% не очакват промяна в числеността на работната сила. Останалите 3% имат колебания относно наемането на нови служители.

Нетната прогноза за заетостта се получава, като от процента на работодателите, които очакват увеличение на общия брой заети лица, се извади процентът на работодателите, които предвиждат намаляване на заетостта.

Коментари: 0