Всеки софиянец може да се включи в дело срещу Столична община за въздуха

Делото има за цел да установи дали в посочения период са били допуснати нарушения

Всеки софиянец може да се включи в дело срещу Столична община за въздуха
Живеещите, работещите и учещите на територията на Столична община в периода 1 януари 2015 г. – 29 май 2017 г. могат да заявят желание за участие в колективното дело, заведено срещу Столична община заради високите нива на фини прахови частици. За това съобщиха от самата община, която е била задължена да съобщи за тази възможност по разпореждане на Софийския градски съд.

Делото срещу Столична община има за цел да установи дали в посочения период са били допуснати нарушения на нормативно определени задължения за оценка и контрол на качеството на атмосферния въздух по отношение на нормите на фини прахови частици с диаметър 10 микрона и 2.5 микрона на територията на Столична община.

На страницата на Столична община в раздел „Въздух“ са публикувани документите, по които се работи за подобряване на качеството на атмосферния въздух:
  • Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в периода 2011-2014 г.;
  • Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в периода 2015 – 2020 г.;
  • Оперативен план за действие при превишаване на установените норми или алармени прагове на замърсители на атмосферния въздух при неблагоприятни метеорологични условия и други фактори на територията на Столична община.
В раздела е публикувано и Заданието за разработване/актуализация на Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 г.
Коментари: 0