Сменят имената на всички училища от есента

Въвеждат електронни дневници от 2018 г.

Сменят имената на всички училища от есента

Всички училища в страната ще имат нови имена на 15 септември. Това съобщи зам.-министърът на образованието Диян Стаматов при представянето на проекта за държавен образователни стандарти за институциите в средното образование. Изготвянето му е във връзка с приемането на новия Закон за предучилищното и училищното образование.

Основните училища трябва да се преобразуват в начални (I-IV клас), основни (I-VII клас), обединени (I-X клас) или средни (I-XII клас) в зависимост от конкретните възможности и капацитета на сградния фонд. Прогимназиите ще станат основни училища или обединени.

СОУ се преобразува в средно училище. След промяната 32-о СОУ “Св. Климент Охридски” в София ще трябва да се казва 32-о СУ “Св. Климент Охридски” - име, което може да се бърка с това на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, пише "24 часа".

Оздравителните също ще са вече средни. Специалните училища за деца и ученици с нарушено зрение и с увреден слух ще се наричат специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания.

Помощните училища продължават дейността си като центрове за специална образователна подкрепа. В името на училището може да се включи и дума, която придава спецификата на институцията - национално, частно, професионално и други, уточни Лазар Додев, шеф на дирекцията по организация, контрол и инспектиране в МОН.

Директорите трябва да получат заповед от началника на инспектората на 1 август. След това трябва да сменят печата и банковата сметка. Това ще отнеме около 40-50 дни, изисква ходене в НАП и НОИ, обясни Стаматов. Общинските съвети трябва да решат ще създават ли обединени училища, ако докажат, че имат капацитет, защото основното става от 1-и до 7-и клас.

С електронни дневници от 2018/2019 г.

Електронни дневници ще има във всички училища от учебната 2018/2019 г. Това съобщи Грета Ганчева, шеф на дирекция “Достъп до образование и подкрепа на развитието в МОН, при представянето на новия държавен образователен стандарт за информацията и документите

Ще има възможност за създаване на електронна лична образователна партида или лично образователно дело на всяко дете/ученик да се отразява цялата информация за процеса и резултатите от неговото обучение, за подкрепата за личностното му развитие, за постиженията му, наложени и отменени наказания, за издадените на лицето документи и т.н.

Стандартът ще урежда всички документи, необходими за организацията на дейността на институциите, за образователния процес, за административните процедури, за удостоверяване на завършена степен на образование и/или придобита професионална квалификация.

Стандартът предвижда създаването на национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование, която ще се администрира от Министерството на образованието и науката. В системата ще се включат сегашните регистри - регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и регистър на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация.

Коментари: 0