За 10 месеца по мярката „60/40“ са изплатени 800 млн. лв.

Основната бюджетна програма за подкрепа в коронакризата е около 0.7% от прогнозния БВП за 2020 г.

За 10 месеца по мярката „60/40“ са изплатени 800 млн. лв.

Снимка: АЗ

576 ~ 2 мин. четене

От началото на схемата за подкрепа на заетостта, позната като „60/40“, до началото н февруари са изплатени общо 807 млн. лв. Според данните на Националния осигурителен институт (НОИ) са подкрепени 11 925 работодатели и са съхранени работните места на 265 137 работници и служители.

Мерки срещу COVID-19

Отпуснатите средства представляват около 0.7% от прогнозната стойност на брутния вътрешен продукт (БВП) на България за 2020 г. Припомняме, че дълго време мярката беше единствената бюджетна подкрепа в коронакризата. Другите мерки, финансирани с държавни пари, а не с евросредства, са например 30-те милиона за транспортните фирми и 50 млн. за туроператорите и турагентите.

Най-голяма сума по схемата е изплатена за работещите в предприятията от преработващата промишленост – 335 млн. лв., за запазване на около 112.3 хил. работни места. Сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ е подпомогнат с около 107.1 млн. лв. за 51.9 хиляди работни места. Към работодателите от търговията са насочени 91.2 млн. лв. за над 32.7 хиляди работници и служители, предприятията от добивната промишленост са получили 62.7 млн. лв. за 8 хиляди запазени работни места, а сектор „Транспорт, складиране и пощи“ – 69.5 млн. лв. за близо 24,1 хиляди работници и служители.

Най-много са фирмите, регистрирани в областите София-град (3 960), Пловдив (1 006), Варна (888), Бургас (801), Благоевград (675), Русе (415) и Стара Загора (358). Промените в дизайна на мярката след юни м.г. доведоха както до разширяване на обхвата ѝ, така и до увеличаване на равнището на изплащаните компенсации.

По получените от Агенцията по заетостта списъци НОИ определя размера на средствата за всяко лице – 60% от осигурителния доход за определения с конкретното постановление месец - август за определяне размера на средствата за октомври, ноември и декември 2020 г.; октомври - за определяне размера на средствата за януари, февруари и март 2021 г.

Средствата за запазване на заетост и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя за всички работници и служители се превеждат от НОИ по платежните сметки на съответния работодател. Това става два пъти седмично, като срокът от получаване на списъците в НОИ до постъпване на сумите по платежната сметка на осигурителя е не повече от 5 работни дни при нормативно определен срок до 10 работни дни.

Подкрепи Economic.bg