Задълженията на НЗОК към чужди болници се увеличават

Близо половината от дълговете на Касата към чуждестранни здравни институции и заведения са просрочени

Задълженията на НЗОК към чужди болници се увеличават
След като през 2016 и 2017 г. на около 600 българи бе отказано да бъдат лекувани в други страни членки на ЕС или пък им бе поискано авансово плащане заради огромните дългове на българската Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), тя не само не е намалила дълговете си, но и ги е увеличила. През миналата година тогавашният управител на НЗОК Камен Плочев каза, че задълженията към чуждестранните здравни институции възлизат на 271.2 млн. лв., сега те вече са общо 285 млн. лв., или с почти 14 млн. лв. повече.

Актуалното число е било представено от зам.-министъра на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на НЗОК Жени Начева на заседанието на Съвета от 17 юни. Дълговете са основно към здравни институции и заведения в Австрия, Великобритания и Германия, като НЗОК има график за тяхното погасяване. От всички дългове към края на 2018 г. просрочени са били борчове за 135 млн. лв. Начева очаква тези просрочия да бъдат изплатени до 2020 г.

„Преизпълнението на приходите на НЗОК е над 70 млн. лв., допълнително събрани, за което благодарим на Националната агенция по приходите. Това е предпоставка за увеличаване на разходите за лекарства, основна част от преизпълнението, около 67 млн. лв., е била насочена за плащания на лекарствени продукти за домашно лечение”, казал е още зам.-министърът на заседанието на Надзорния съвет на НЗОК.

От резерва на НЗОК, който е в размер на 114 млн. лв., 8 млн. лв. са били разпределени за специализираната извънболнична медицинска помощ, близо 63 млн. лв. за лекарства и 39 млн. лв. за болнична медицинска помощ. За здравноосигурителни плащания са били пренасочени и над 3 млн. лв. от капиталовите разходи, както и 800 хил.лв. от средствата за издръжка.

НЗОК има несъбрани вземания в размер на 3 млн. лв. от притежатели на разрешителни за употреба, за които са сключени договори за представянето им и не са издължени. Тези вземания трябва да се направят тази година.
Коментари: 0