Заявление за гласуване по настоящ адрес може да се подава онлайн

Приложението Evrotrust изпраща електронния документ до съответната община чрез Системата за сигурно връчване

Заявление за гласуване по настоящ адрес може да се подава онлайн

Снимка: Красимир Свраков

Заявление за гласуване по настоящ адрес на предстоящите парламентарни избори на 4 април може да се подаде и от мобилния телефон чрез приложението Evrotrust. Електронният документ се изпраща до съответната община чрез Системата за сигурно връчване, обясняват от българската компания "Евротръст Технолъджис", разработчик на апликацията  за отдалечени и квалифицирани е-идентификация и е-подпис.

Срокът за подаването на е-заявлението за вписване в избирателния списък по настоящ адрес е не по-късно от 14 дни преди изборния ден - т.е. 20 март. Електронното заявление има същата сила като заявление, подадено на хартиен носител в съответната община, напомнят от фирмата. Чрез мобилното приложение е-документът може да бъде подаден по всяко време на денонощието.

Evrotrust е интегриран от редица държавни институции, което значително улеснява достъпа до техните услуги за гражданите и бизнеса. През мобилното приложение може да се заяви електронното свидетелство за съдимост, достъпно чрез сайта на Министерство на правосъдието, както и получаване на персонален идентификационен код (ПИК) от Националния осигурителен институт (НОИ).

Разработчикът уверява, че приложението отговаря на всички изисквания и стандарти за информационна сигурност. Evrotrust използва автоматизирано разпознаване чрез технология за 3D биометрия на лицето през камерата на телефона и чрез документа за самоличност. 

Електронният подпис на Evrotrust е напълно законен и равностоен на саморъчния подпис на хартия. Квалифицираната препоръчана електронна поща е дигитален еквивалент на класическата препоръчана поща с обратна разписка и има същата правна стойност. Тя дава възможност за сигурно изпращане, получаване и съхраняване на електронни документи и друго съдържание.

Коментари: 0