Западните Балкани са силно зависими от търговията с ЕС (графика)

ЕС е основен партньор и в износа и във вноса на региона

Западните Балкани са силно зависими от търговията с ЕС (графика)

Снимка: Pixabay

520 ~ 2 мин. четене

ЕС е основен търговски партньор на Западните Балкани и числата доказват това. Евростат публикува статистически данни за външнотърговския обмен между ЕС и Западните Балкани, като повод за това е срещата на високо равнище, която се провежда днес в София.

Западните Балкани обхващат Албания, Босна и Херцеговина, Бивша югославска република Македония (БЮРМ), Косово*, Черна гора и Сърбия.

Износът от Западните Балкани е зависим от търговските отношения с ЕС като данните показват, че повечето страни от региона търгуват по-голямата част от стоките си с държавите от Блока. През 2017 г. бившата югославска република Македония е продала над 80% от общия си износ на стоки в ЕС (4 млрд. евро, или 81%). Следват Албания (1.6 млрд. евро, или 77%), Босна и Херцеговина (4 млрд. евро, или 71%), Сърбия (9.7 млрд. евро, или 68%), Черна гора (0.1 млрд. евро, или 25%).

Европейския съюз е лидер и в общия внос на държавите в региона през 2017 г. Най-много стоки от Блока внася бившата югославска република Македония (с внесени от ЕС стоки за 4.3 млрд. евро, или  63% от общия внос на страната), Албания (2.9 млрд. евро, или 62%), Босна и Херцеговина (5.7 млрд. евро, или 61%) и Сърбия (10.3 млрд. евро, или 59%). ЕС е осигурил и почти половината от общия внос на Черна гора (1.1 млрд. евро, или 47%) и Косово (1.3 млрд. евро, или 43%).

Сред държавите членки на ЕС най-големите износители към Западните Балкани през 2017 г. са Германия (16% от износа на стоки от ЕС за Западните Балкани) и Италия (14%). Заедно те съставляват над 1/3 от целия износ за този регион. Тези две страни са последвани от Словения (10%), Унгария (9%) и Хърватия (8%). В същото време 23% от вноса на стоки от Западните Балкани в ЕС е за Германия и Италия (18%). Следват Словения (9%), Унгария и Хърватия (7% всяка).

През 2017 г. балансът при търговията със стоки на ЕС със Западните Балкани регистрира излишък от 9 млрд. евро, увеличавайки се с 10% в сравнение с 2016 г. 22 държави членки на ЕС са отчели излишък, водени от Унгария, Гърция и Хърватия, с излишък от над 1.1 млрд. евро за всяка една от тях. За разлика от тях, най-големият търговски дефицит със Западните Балкани е наблюдаван в Швеция (дефицит за 66.4 млн. евро).

 

Коментари: 0