Затягат контрола върху храните

Повишава се и размерът на санкциите за нарушителите

Затягат контрола върху храните

Държавата въвежда нови правила в сектора на храните. Това предвижда проектът на Закона за храните, приет от правителството на днешното заседание.

Наред с това ще бъде създаден и Национален съвет по храните, който ще е постоянен консултативен орган. В него са включени представители на всички заинтересовани страни. Той ще координира държавната политика в сектор храни. 

Предвижда се въвеждане на процедури за регистрация или одобрение на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни. Определят се условията за въвеждане в Европейския съюз и износ на храни.

В новия закон се регламентират общите и специфични изисквания към храните, които се пускат на пазара и изискванията към бизнес операторите от хранителния сектор. Определят се условията и редът за извършване на дейности по хранително банкиране и дарения с храни, регистрацията на транспортните средства за превоз на храни от неживотински произход. 

Посочват се процедури за регистрация на обекти за производство и търговия с храни, условията и редът за пускане на пазара в България за първи път на храни със специално предназначение и хранителни добавки, както и изискванията при търговията с храни от разстояние.

Практиката на контролиращия орган в момента показва, че размерът на налаганите санкции върху производителите и търговците на храни не е достатъчен поради степента на опасност, която се създава при извършване на съответното нарушение. С тази цел се предвижда повишаване на санкциите, налагани за нарушение на разпоредбите на законодателството по безопасност на храните, за по-голяма ефективност на контрола на изпълнението им, както и осигуряване сигурността за потребителите. 

Коментари: 0