Автор

Автор 5 статии

Поли Ескидарова

Игровизация на работното място

Игровизация на работното място

„Игровизацията“*, наричана още „Геймификация“**, е модерен термин, с който е кръстен процесът на инкорпориране на игрови елементи и игрови техники, в неигрови контекст. За цели, различни от играене. Например

Фрийлансърите – професионализъм облечен в свобода

Фрийлансърите – професионализъм облечен в свобода

Във Вашата организация се стартира нов проект. За целта има необходимост от специалисти с компетенции X,Y и Z, с които не разполагате. От успеха на проекта зависи дали ще се продължи с имплементирането му и за в бъдеще

Как да открием перфектния кандидат за работа

Как да открием перфектния кандидат за работа

Вие сте вътрешен HR за дадена организация и Вашата задача е да сте магьосник и да правите чудеса. От Вас се изисква:• Да издирите хора, които да отговарят на поне 15 изисквания (някои от които привидно противоречиви

Конфликтът – начин на употреба

Конфликтът – начин на употреба

Първо, за да сме сигурни, че сме на една вълна: за конфликтна ситуация се приема ситуация на сблъсък на интереси. Обикновено протича под формата на дискусия. Цената, която заплащат участниците в конфликта, за споделеното