Великденски цикъл (13)

Кредитори започват продажба на активи на БДЖ

На проведеното днес общо събрание на кредиторите по втория облигационен заем на „Холдинг БДЖ” ЕАД бе взето решение за започване на процедура по продажба на някои активи на дружеството, служещи като обезпечение по кредита. На събранието е пр