ДКЕВР (285)

Първосигнални „решения“ на измислени проблеми в енергетиката

Първосигнални „решения“ на измислени проблеми в енергетиката

Предложенията в сектора трудно могат да се оприличат на нещо повече от евтин популизъм, тъй като реакциите са лишени от каквото и да е разбиране на причините, довели до настоящата ситуация, подчертава икономистът.