Озеленяване (8)

МОСВ отпуска 300 млн. лв. за озеленяване на закрити бунища

МОСВ отпуска 300 млн. лв. за озеленяване на закрити бунища

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отпуска на общините общо 300 млн. лв., за да закрият и рекултивират стари общински депа, които вече не отговарят на изискванията. Средствата също така ще бъдат използвани

Започна кандидатстването по програма \

Започна кандидатстването по програма \"Зелена София\"

Кандидатстването по програма \"Зелена София\" на Столична община започна днес. Програмата има за цел да облагороди зелени площи, които са общинска собственост, в междублокови пространства и локални градини