Общинското "Озеленяване" излиза на печалба през 2012 г.

Според новия изпълнителен директор на дружеството Добрин Александров при старото ръководство наистина е имало много злоупотреби

544 ~ 7 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

 Г-н Александров, до къде са стигнали прокурорските проверки назначени от кмета на София Йорданка Фандъкова на общинско дружество "Озеленяване" ЕАД - София?

Това, което мога да кажа по този въпрос е, че проверките продължават. Представители на разследващите органи идваха неколкократно да събират материали и да разясняват обстоятелства около нарушенията извършвани в дружеството, за които кметът сезира компетентните органи, след извършения одит. Освен това, продължават да пристигат и писма, с които се изискват допълнителни документи и справки, което означава, че по случая се работи активно.

 

Външният одит показа, че между 2009 г. и 2011 г. са правени много злоупотреби. Ще успеете ли да се справите с този проблем по време на вашето управление?

Наистина се оказва, че са правени злоупотреби. Констатациите в доклада го потвърждават. Не бих искал да влизам в подробности какви точно са те. Не всички са били злоумишлени действия - някои просто са липса на контрол. Бих искал да се насоча към същността на въпроса, а именно как ще се справим с този проблем. "Озеленяване" ЕАД е търговско дружество, на което собственик е Столична община. Като такова дружество при управлението му всяко ръководство е длъжно да спазва освен Търговския закон, също така и общинските наредби, регламентиращи начина, по-който трябва да се стопанисват активите на всяко едно такова дружество. Те налагат допълнителни изисквания свързани с управлението, като например провеждане на конкурси за отдаване на имоти под наем, провеждане на процедури за избор на доставчици, спазване на праговете по ЗОП при разходването на средства за дейността, поставят изисквания по отношение на отчетността и контрола от страна на принципала. Това, с което започнахме когато влязохме в управление, освен изненадата от установеното неприлагане на много от гореизброените изисквания, бяха усилията ни в посока да наложим същите тези принципи и начини на управление и отчитане, които да отговарят на изискванията и от там насетне да започнем да се справяме на чисто с оперативните проблеми на дружеството, които повярвайте ми бяха много и не търпяха отлагане. В сравнение с нормалния частен бизнес, спазването на тези административните процедури и изисквания за отчетност, които за нас са задължителни, ни прави по-тромави от нашите конкуренти, с които пък се борим за едни и същи обекти и по презумция за изпълнението на едни и същи дейности. С други думи, ако например ние сме пред избора да закупим някакъв инвентар или техника, която е необходима за дейността ни, за целта трябва не само да си я изберем и просто закупим, а трябва да получим одобрение от собственика и след това да организираме и проведем процедура за закупуването й. Това е само един пример.

Освен нашите преки конкуренти - частни фирми - интересен е фактът, че Столична община е създала общинско предприятие "Паркове и градски градини", чийто предмет на дейност се дублира с този на "Озеленяване" ЕАД. Сериозната разлика обаче е, че общинското предприятие е на бюджетна издръжка, а от "Озеленяване" ЕАД се очаква да формира печалба и внася дивидент в бюджета на общината. При това много от активите, които са били необходими за създаването на "Паркове и градини" са взети основно от "Озеленяване" ЕАД. И тук за нас все още остава неизяснен въпросът, коя от двете организации има по-добра ефективност - тази на бюджетни средства или тази организирана като търговско дружество.

 

Закъсняла ли беше смяната на ръководството на дружеството?

Не мога да се ангажирам с точен отговор на въпроса закъсняла ли е била или не. Мога само да кажа, че през последните години е натрупан толкова сериозен "комуникационен негатив" за "Озеленяване", че основна цел на новото ръководство е да възстанови репутацията и доверието във възможността на дружество, да си върши работата съвестно и качествено, и да генерира приход за СО. До голяма степен отговорен за това ще бъде и Столичния общински съвет, който трябва да вземе решение в каква посока да тръгне развитието на дружеството. Отговорът на този въпрос продължава да се търси и в момента.

 

Какви реформи възнамерявате да извършите, за да върнете дружеството на печалба?

За да се справим с подобряването на финансовия резултат ще ни е необходимо време, но пък успяхме да направим първите стъпки в тази посока. Една от тях е възстановяване на производствената дейност по начин, който да позволява контрола й и да можем да отчитаме себестойностите на единица произведена продукция от аналитична гледна точка. Въведохме складов софтуер, какъвто до момента никога не е бил ползван, който ни позволява да знаем с какви наличности разполагаме във всеки един момент, какви заявки имаме и какви са необходимите материали и суровини, които са необходими за производството. Надежда в тази посока е и възможността освен поемането на поръчки от собственика и излизането на свободния пазар, където също могат да бъдат привлечени и много частни клиенти, което пък за нас ще бъде един допълнителен приход, особено в момент, в който имаме да покриваме много стари задължения. Вече имаме такава практика.

Проблем обаче си остава остарелият автопарк и част от техниката, която трябва да обновим, за да постигнем по-голяма ефективност. За целта обаче е необходимо време. Успяхме да привлечем също така и млади хора, с помощта на които също се надяваме да успеем да постигнем по-добри резултати. В дружеството все още има кадри, които са доказани професионалисти, с много богат опит в областта на озеленяването и поддържането на зелените площи. За да се върви напред обаче е необходима много добра колаборация между двете генерации. От друга страна стои и връзката и взаимоотношенията между управлението на дружеството и екипа от професионалисти, която според мен е липсвала при предишните управления. Сега се стремим да направим така, че лесно да се обсъждат проблемите и бързо да се взимат решенията.

 

Може ли бизнесът Ви с продажба на цветя да бъде печеливш?

Бих искал директно да кажа да, но когато се работи с жива продукция, каквато са цветята има много фактори, които трябва да бъдат отчетени преди да може да се отговори еднозначно. Било то възможност за пазарна реализация или пък чисто производствени фактори като условия на средата, заболявания по растенията и т.н. По-скоро ще кажа, че вярвам, че ще успеем да реализираме продукцията, която заложихме за производство в рамките на бизнес плана за тази година. Вече можем да се похвалим с участието ни на цветната борса в София, където се опитваме да създаваме възможности за директни продажби /освен тези, които правим на място в оранжерията/. Част от продукцията е предназначена за реализация в парковете на София, и в частност в обектите, които поддържаме в резултат на спечелен конкурс след възлагане от СО. Това е много важно и трябва да се знае, че обектите, които поддържаме - Северен и Западен парк не се възлагат директно от Столична община. Ние се явяваме на конкурс наравно с всички останали фирми, които предлагат услуги по озеленяване, имат сертификати за качество и отговарят на изискванията определени от възложителя. Това определено е голямо предизвикателство за "Озеленяване", защото няма никакви гаранции по отношение на приходната част. Тази година се опитваме да направим и договори с големите търговски вериги, и в случай че се договорим, ще се опитаме да намерим още една ниша за пазарна реализация

Важното в случая е, че засега успяваме да поддържаме високо качеството на заложената декоративна продукция. "Озеленяване" не веднъж е доказвало, че може да произвежда с качество по-добро от това на някои от вносните цветя, които могат да се намерят на пазара. Да, поддържаме по-малко на брой артикули, но пък държим и много добър баланс между цена и качество. Засега такива са ни възможностите. Вече сме запазили своето място за тазгодишното издание на "Флора", цветарското изложение, което е важно за фирмите от бранша, не толкова като възможност за реализация на цветна продукция, колкото като форум, на който могат да бъдат открити потенциални клиенти и нови възможности.

 

Какви са най-големите проекти, с които се занимава общинското дружество "Озеленяване"?

Един от най-големите проекти, по който работим в момента е възможността да осигурим финансиране за подобряване на енергийната ефективност на оранжерията, намираща се в ж.к. Дружба. Това е от изключително значение за дружеството, защото освен, че ще можем да намалим цялостния разход на дружеството за поддържането й, ще можем да създадем и възможност за производство на една много по-конкурентоспособна продукция. Защото по този начин ще произвеждаме повече и на по-ниски цени. В момента има възможности чрез усвояване на европейско финансиране да бъде реализиран такъв инвестиционен проект. Но, както знаете никога не бихме могли да сме сигурни за резултатите, т.е. дали ще бъдем одобрени за получаване на такова финансиране, защото все пак и при кандидатстването водещ е конкурсният принцип и не се знае дали ще успеем да съберем необходимия брой точки, за да спечелим за такъв проект. Но, пък трябва да пробваме, за да разберем.

 

Какви са очакванията Ви за представянето на предприятието за цялата 2012 г.?

Искаме като ново ръководство в "Озеленяване" ЕАД да успеем да реализираме това, което заложихме в нашия бизнес план за 2012 г. Вярваме, че ще успеем да изкараме дружеството на печалба в края на годината, че ще успеем да покрием голяма част от текущите задължения и ще затворим финансовата година, не само с положителен финансов резултат, но и като едно функциониращо търговско дружество, което може да се справи с непредсказуемостта на пазара на стоки и услуги, и да се съобразява с намеренията на своя принципал.

Подкрепи Economic.bg